Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Inspraak bij werken

De Weekbode

8 februari 2013

Piet Seynaeve (N-VA) interpelleerde de meerderheid waar hij zelf deel van uitmaakt over de werken in de Roeselaarsestraat. In die straat zal door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een dubbel fietspad aangelegd worden tussen de grens met Rumbeke ende op- en afritten van de Sasbrug. In de richting van Roeselare moeten de fietsers de weg opnieuw dwarsen om op het dubbelzijdig fietspad te rijden. “Maar ook ter hoogte van de op- en afritten van de Sasbrug aan garage Vanhulle moeten de fietsers tijdelijk de weg dwarsen”, aldus Piet Seynaeve. “Daarnaast wordt er aan de noordkant een voetpad aangelegd waardoor er weinig ruimte is voor parkeerplaatsen.”

Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) meldde dat er intussen al overleg was met AWV. Voor de parkeerplaatsen is men intussen een oplossing aan het zoeken. “Door de fasering van de werken is er inderdaad tijdelijk een deel van de Roeselaarsestraat met een fietspad aan beide kanten van de straat en een deel waar er nog een dubbel fietspad aan één kant van de weg is. De fietsoversteek zal tijdelijk goed aangeduid worden met wegmarkeringen en verkeersborden.”

Raadslid Seynaeve vond het jammer dat bij dergelijke infovergaderingen al een definitief ontwerp op tafel komt en de bewoners hebben weinig inspraak. Schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A) wees er op dat de start van dit dossier dateert van het begin van de vorige bestuursperiode en dat in deze fase nog weinig kan veranderd worden. “Met de nieuwe beleidsverklaring waarin duidelijk staat dat we werk willen maken van inspraak bij wegenwerken willen we zo’n situaties vermijden. We zullen dit ook snel in de praktijk brengen.” De vorige schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) zei dat er wel degelijk de voorgeschreven procedure werd gevolgd en de bewoners de nodige informatie hadden gekregen.

(Wouter Vander Stricht)