Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Guldensporenprijs

De Weekbode

19 april 2013

Stad Izegem reikt tweejaarlijks op 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap, de Guldensporenprijs uit. Die gaat naar een handelszaak of bedrijf met een Nederlandstalige en/of plaatsgebonden naam. In 2011 was café De Koornmarkt de laureaat.

“De Guldensporenprijs wordt toegekend aan een bestaande, nieuwe of vernieuwde zaak of bedrijf, onafhankelijk van de sector waarin het bedrijf, de winkel of de zaak actief is en op voorwaarde dat ze een Nederlandstalige of plaatsgebonden naam hebben”, zeggen schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) en voorzitter van het 11 julicomité Nick Verschoot.

“Die naam moet liefst origineel zijn, verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak en haar omgeving. Je zou bijvoorbeeld een handelszaak die in de Ardooisesteenweg dichtbij Kruipen dAarde gelegen is, best die naam kunnen geven.”

Tot half juni

Iedereen mag een kandidaat voordragen. “De handelszaken en bedrijven mogen zelfs ook hun eigen kandidatuur insturen. Alle kandidaturen moeten ingediend worden via de email cultuurdienst@izegem.be. Die moeten wel binnen zijn tegen ten laatste half juni. Daarna zal een jury, die binnen de Raad voor Cultuurbeleid wordt samengesteld, uit de ingestuurde kandidaturen een laureaat kiezen, die dan op 11 juli op de Grote Markt zijn Guldensporenprijs mag in ontvangst nemen. Hij krijgt ook een plexi uithangbordje dat hij dan aan de gevel van zijn zaak kan hangen.”

De Guldensporenprijs kwam er in 2007 op initiatief van schepen Kurt Himpe, die toen nog als raadslid in de oppositie zat. Dat eerste jaar waren er nog drie winnaars: restaurant De Smaak, Den Bustle ent Stil Ende. In 2009 won De Groene Dreve en in 2011 was café De Koornmarkt laureaat. Wie het dit jaar wordt, kan iedere Izegemnaar toch een beetje helpen sturen!

(Ivan Balliu)