Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Grote respons op enquête over wegenwerken

Het Laatste Nieuws

24 augustus 2013

Naar aanleiding van de werken die binnenkort starten in de Vijfwegen- en Kachtemsestraat kregen de betrokken bewoners de mogelijkheid om hun vragen en wensen in een enquête te uiten. Bijna de helft van de inwoners stuurde een formulier terug.

“Uit de resultaten blijkt dat de inwoners vinden dat de voetpaden op sommige plaatsen te smal zijn en dat we het parkeerregime opnieuw moeten bestuderen”, aldus betrokken schepenen Kurt Himpe (N-VA) en Kurt Grymonprez (sp.a).

“Een fietspad zou er volgens hen wenselijk zijn, maar ze beseffen dat dit niet te combineren is met het behoud van voldoende parkeerplaatsen en dan gaat hun voorkeur uit naar parkeerstroken. In de Kachtemsestraat is er vraag naar een afscheiding van het fiets- en autoverkeer en is er vraag naar een verhoogd fietspad. In beide straten willen de bewoners dat de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur strenger moet nageleefd worden.”

Er komt nog een inspraak- en informatievergadering om alle suggesties te evalueren.

(Valentijn Dumoulein)