Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen specifieke zones meer voor plaatsing van windturbines

De Krant van West-Vlaanderen

22 februari 2013

Het provinciebestuur zal geen specifieke zones meer aanduiden die geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. Dat werd duidelijk tijdens de jongste commissievergadering ruimtelijke ordening van de provincieraad.

De verduidelijking kwam er na een vraag terzake van Kurt Himpe (N-VA), die behoorlijk beslagen is in deze materie. Hij volgt al een hele tijd de vele klachten op rond de windmolens op het industriegebied van Kachtem (Izegem), de stad waar hij schepen is.

Tijdens de jongste commissievergadering werd het jaarprogramma van de dienst ruimtelijke ordening voorgesteld. In de lijst van de projecttaken in verband met bedrijvigheid en kleinhandel is er sprake van een locatie-onderzoek voor specifieke regionale bedrijventerreinen voor ruimtebehoevende en mestverwerkende bedrijven. Aangezien de provincie West-Vlaanderen eerder een locatie-onderzoek deed voor het plaatsen van windturbines, polste Himpe naar de toekomstplannen van het provinciebestuur. Bij het vorige onderzoek heeft de provincie immers wél vijftien zones aangeduid waar nieuwe windturbines bij voorkeur moesten komen, maar dat leidde uiteindelijk tot heel wat vraagtekens en protest.

De provinciale dienst ruimtelijke ordening bevestigde nu tijdens de commissievergadering dat er geen specifieke zones meer aangeduid worden omdat dit in de praktijk niet haalbaar is, onder andere door het protest door buurtbewoners.

Voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen voor het plaatsen van windturbines zullen wel nog een reeks voorwaarden gelden. Al zijn die volgens Kurt Himpe niet voldoende: “Het provinciebestuur moet er rekening mee houden dat de windturbines, zelfs als ze geplaatst worden volgens de voorwaarden, op heel wat plaatsen voor slagschaduw- en geluidsproblemen zorgen”.

(Jos Remaut)