Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Fietsers steeds vaker betrokken bij ongeval

De Standaard

29 maart 2013

Onrustwekkende cijfers: sinds 1995 zit het aantal ongevallen waarbij fietsers gewond geraken in stijgende lijn. Met name in steden als Roeselare, Tielt en Izegem nemen de slachtoffers toe.

De federale overheidsdienst (FOD) Economie bundelde de cijfers over ongevallen met fietsers. Daaruit blijkt dat fietsers steeds vaker bij ongevallen betrokken raken. In 1995 waren het er in Roeselare 93, in 2011 raakten 113 fietsers gewond bij een ongeval. Ook in Izegem en Tielt nam het aantal onrustwekkend toe. Van 25 naar 40 in Izegem en van 21 naar 30 op de Tieltse wegen.

Het stijgende aantal ongevallen met fietsers is een nationale trend waar ook de steden in West-Vlaanderen niet aan ontsnappen. De cijfers zijn des te opmerkelijker aangezien met name de Vlaamse overheid en de provincie de laatste jaren flink investeerden in vrijliggende fietspaden.

Korpschef Curd Neyrinck van de politiezone Riho pronkte onlangs nog met het feit dat er in 2012 geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren viel in zijn zone en dat het aantal lichtgewonden bij ongevallen daalt. Maar door de stijging van het aantal fietsongevallen nemen fietsers wel de 37 procent van de lichtgewonden voor hun rekening.

'Het verkeer wordt steeds drukker. Jaar na jaar neemt het aantal auto's op de weg toe, terwijl het fietsverkeer sterk gepromoot wordt. Hoe meer fietsers op de weg, hoe groter de kans op een ongeval en een opname ervan in de statistieken. Vooral op rotondes en in gemengd verkeer zijn de fietsers kwetsbaar', zegt Neyrinck. Volgens de korpschef zijn er geen specifieke zwarte punten in de regio waar uitzonderlijk veel ongevallen gebeuren met fietsers.

De Riho-zone organiseert elk jaar fietsexamens voor lagereschoolkinderen en controleert op verlichting van de fietsen. 'Maar ik ben vooral voorstander van het verplichten van fluorescerende kledij voor fietsers en een helm. Dat komt de veiligheid zeker ten goede, al is het een federale aangelegenheid.'

In Izegem pleit schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) voor meer trage, fietsvriendelijke verbindingen tussen de deelgemeenten en het centrum van de stad. 'Vorig jaar werd de fietstunnel onder de N36 geopend en er komt een tweede ter hoogte van De Mol. Maar ook preventie is belangrijk, zoals een schoolfietsroutekaart voor leerlingen en preventieve fietscontroles', zegt Himpe.

Inhaalbeweging

Tielt kijkt volgens de Tieltse schepen van Mobiliteit Birger De Coninck (SP.A-Groen) aan tegen een historische achterstand op het vlak van fietsveiligheid. 'De komende jaren moeten we werk maken van betere fietsverbindingen, veilige fietsroutes voor de schoolgaande jeugd, vrijliggende fietspaden en een verkeersveilig centrum. Het gevoel van onveiligheid bij de Tieltse fietser is volgens de cijfers correct, daar zijn we ons van bewust. Verkeersleefbaarheid is de komende jaren een speerpunt en de fiets is daar een belangrijk onderdeel van.'

(Arne Vansteenkiste)