Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eerst inspraak, dan plan

De Weekbode

3 mei 2013

Voor de werken in de Vijfwegenstraat en Kachtemsestraat in Emelgem eind 2015 gaat men nu al de bewoners bevragen.

In de Kachtemsestraat en Vijfwegenstraat plant Infrax werken. “Daar wordt eind 2015-begin 2016 een nieuwe riolering aangelegd. In de hele Vijfwegenstraat en in de Kachtemsestraat tot aan de viswinkel. Tegelijk wil het stadsbestuur er werk van maken om het gehavende wegdek aan te pakken. Mensen kunnen hun wensen en grieven op voorhand kwijt. Zo willen we komaf maken met de infovergaderingen waarop bewoners zaken, waar toch niets meer kan aan veranderen, voorgeschoteld krijgen”, aldus Kurt Grymoprez (SP.A) en Kurt Himpe (N-VA), schepenen van Openbare Werken en Mobiliteit.

Begin mei gaan de medewerkers van de dienst openbare werken en mobiliteit op pad. “Een heuse taak”, beseft schepen Grymonprez. “Daarom dat we met enkele mensen uit het schepencollege zullen meegaan en ook een deel van de bevraging doen”. In de enquête wordt onder meer gevraagd wat de ervaring is met de breedte van de rijweg en de voetgangersruimte, hoe de leefbaarheid in de stad is.

“Maar we peilen ook naar de mobiliteitsproblemen in de straat”, aldus schepen Himpe. “Het is interessant om weten hoeveel bewoners er zijn met een garage, hoeveel wagens men heeft, of er een fietspad moet komen, of er voldoende parkeergelegenheid is...” De antwoorden van de mensen worden samen met de suggesties van de diensten aan de ontwerper bezorgd. Op basis daarvan kan de ontwerper dan aan de slag. De bewoners zullen dan uitgenodigd worden op een eerste vergadering waarbij het ontwerp wordt voorgesteld. Aanpassingen zijn dan nog mogelijk, daarna volgt ook nog een infovergadering over de werken en de planning met de nodige aandacht voor omleidingen. “Om verkeerstechnische of veiligheidsredenen zullen we niet op alle suggesties kunnen ingaan, maar alle voorstellen die realiseerbaar zijn zullen worden overwogen. Bedoeling is om de bewoners nauwer te betrekken bij openbare werken.”

(Wouter Vander Stricht)