Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Duitse avond op Izegemse Batjes

De Weekbode

22 maart 2013

Het comité comité externe relaties ontving een delegatie uit partnerstad Bad Zwischenahn in het kader van de tweejaarlijkse ontmoetingen tussen het CER Izegem en het jumelagecomité BZ.

De verbroedering dateert al van 20 september 1980 en nu was er weer een delegatie te gast. In de namiddag werd er overleg gepleegd over de uitwisselingen 2013, daarna trok de Duitse delegatie naar het Nationaal Schoeiselmuseum.

Ondervoorzitter van de CER Erik Vantomme leidde de agendapunten in. “Er is een overeenkomst om met een bus van 50 personen naar de opening van de Izegemse Batjes (14-16 juni) te komen en op het Bad Zwischenahnplein een Duitse avond te organiseren. Het CER zal drie dagen zijn jaarlijkse stand openhouden tijdens de Bad Zwischenahner Woche van 14 tot 18 augustus, waar ze heel wat streekproducten aan de man en vrouw zullen brengen.”

Het VTI zal in mei een uitwisseling organiseren en aan het JOC,de jeugddienst en de Izegemse sportclubs wordt gevraagd of er interesse is voor uitwisselingen met het jeugdhuis in Petersfehn van Uwe Seitz.

De uitwisseling in 2015 zou een speciaal karakter moeten krijgen. Dan is er 35 jaar verbroedering en bestaat het internationaal bekende herfstmuziekfestival een halve eeuw.

Voor de periode van de nieuwe legislatuur werden er vriendschapspasjes gemaakt. De Duitse bezoekers kunnen met de pas gratis heel wat evenementen bezoeken en bijwonen, zoals de musea, De Krekel, het JOC en De Leest. Het aanbod geldt ook voor Belle, Hilders, Hotton en Zlín. Tot slot werd er gepolst naar de interesse om opnieuw een Spel zonder Grenzen te organiseren op initiatief van de sportdienst. Misschien in 2015? De sportraad zal het voorstel bespreken.

Na het bezoek aan het schoeiselmuseum werd de Duitse delegatie in de trouwzaal van het stadhuis ontvangen. Voorzitter An Derluyn van het CER verwelkomde hen en schepen Kurt Himpe hield in haast vlekkeloos Duits een gelegenheidstoespraak. Hij was ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de partnersteden een mooie toekomst tegemoet gaat. “Naast het nieuwe museumcomplex in de voormalige schoenenfabriek Eperon dOr zal het bezoekerscentrum van de brouwerij Van Honsebrouck, dat naar Izegem verhuist, heel wat bijkomende toeristische troeven hebben. We moeten de samenwerkingsmogelijkheden ten volle benutten”, besloot hij.

(Luc De Backere)