Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

De Izegemse bieb in cijfers

De Weekbode

11 januari 2013

Meer en meer nieuwe Izegemnaars vinden hun weg naar de bibliotheek. Sinds 2005 kunnen nieuwe inwoners een eerste jaar gratis lid worden van de bibliotheek. “Tot nu toe hebben al 533 nieuwe Izegemnaars gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, vorig jaar waren er dat 82”, aldus de bevoegde schepen Kurt Himpe. Met het initiatief maken deze inwoners kennis met de bibliotheek en is de kans groot dat ze ook effectief lid blijven. Om ook na te gaan wat het effect is, zal de bibliotheek nu ook de gratis gebruikers registreren. Op die manier kunnen we het initiatief van het gratis lidmaatschap voor nieuwe inwoners beter evalueren en bijsturen indien nodig.”

Vrouwen boven

De bibliotheek blijft een “grote club” met in 2012 7.453 leden. Met een jaarlijks lidmaatschapsgeld van 2,5 euro blijft het natuurlijk spotgoedkoop. “79 procent van de leden zijn van Izegem, de overige 21 procent komen voor het grote deel uit de buurgemeenten. Maandelijks kwamen hier in 2012 8.517 mensen langs. Dat is 400 meer per maand dan het jaar daarvoor, maar in 2007 zaten we boven de 9.000. Dat fluctueert dus wat.” In de bieb werken 12 baliemedewerkers, inclusief de bibliothecaris. Er is één logistiek medewerker en “anderhalve” poetsvrouw. “Met de mannen zijn we in de minderheid, wij zijn maar met twee. Dat is kenmerkend voor de biebwereld.”

(Wouter Vander Stricht)