Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Burgers beslissen mee

Het Nieuwsblad

27 april 2013

In juni belegt het Izegemse stadsbestuur een I-100, naar analogie met de G-1.000. Bedoeling is dat de bevolking mee kan brainstormen over het te voeren beleid in de stad. Iedere Izegemnaar kan zich aanmelden, daarna volgt een selectie.

Het is het nieuwe stadsbestuur menens op vlak van inspraak. Eerder al konden omwonenden en zelfs de kinderen van het speelplein op de Tuinwijk in Emelgem meedenken over een nieuwe invulling van het speelplein. Er ontstond een constructieve dialoog waaruit een aantal bruikbare ideeën kwamen. Hetzelfde gebeurt nu met geplande wegenwerken in de Vijfwegen- en Kachtemsestraat in Emelgem en ook met het globale beleid in de stad.

‘We komen onze belofte uit onze beleidsverklaring hiermee na’, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA) terwijl hij de plannen voor het nieuwe inspraaksysteem voor openbare werken en mobiliteit samen met de respectieve schepenen Kurt Grymonprez (SP.A) en Kurt Himpe (N-VA) voorlegt.

Openbare werken

Eind 2015, begin 2016 vinden rioleringswerken plaats in Emelgem. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om het wegdek her aan te leggen in de Vijfwegen- en de Kachtemsestraat. ‘En daarbij willen we van de bewoners zelf vernemen wat de aandachtspunten zijn. We gaan stadsmedewerkers op pad sturen om enquêtes uit te delen. Op die manier willen we ook mobiliteitsproblemen in kaart brengen. Met die antwoorden willen we naar de ontwerper gaan. Op een vergadering worden de resultaten dan voorgesteld en zijn wijzigingen nog mogelijk. Op een tweede bijeenkomst volgt dan een toelichting van de werken en de timing ervan. Vroeger merkten de mensen op dat op een infovergadering toch al alles beslist was, dit willen we vermijden’, klinkt het.

De stad schakelt echter nog een versnelling hoger qua inspraak. Er wordt een I-100 in het leven geroepen, naar analogie van de G-1.000. ‘Maar dan bescheidener en effectiever’, verzekert de burgemeester. Tegen eind dit jaar moet een meerjarenbeleidsplan klaar zijn voor de volgende zes jaar. Ook hierin wil de stad de mening van de burger kennen. ‘We willen daarom samen aan tafel zitten met honderd Izegemnaars en nadenken over de toekomst van de stad. Een maatpak of diploma is geen vereiste, we willen diverse stemmen horen. Hoe kleurrijker het debat, hoe boeiender de uitkomst.’

De thema's veiligheid, mobiliteit, economie, welzijn, ruimte en vrije tijd zullen aan bod komen. Om kandidaten te ronselen, worden postkaarten verspreid als uitnodiging. Uit de groep van mensen die zich meldt, zullen steekproefgewijs honderd kandidaten geselecteerd worden die aan de slag kunnen op zaterdag 8 juni in het JOC.

‘Stadsambtenaren zullen de debatten modereren, ze krijgen hiervoor een opleiding. Dit wordt bewust niet door politici gedaan, die verdwijnen dan even op de achtergrond. We willen de echte mening van de mensen kennen’, aldus nog de burgemeester.

(Frank Meurisse)