Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Achter de gevel krijgt Eperon d'Or stilaan vorm

Het Nieuwsblad

13 december 2013

Maanden al staat de voormalige schoenfabriek Eperon d'Or in de steigers. Aandachtige voorbijgangers zullen al een nieuwe rij geveltegels gespot hebben of het opgefriste wapenschild, maar dat is slechts een fractie van wat achter de schermen gebeurt.

De werken aan de oude schoenfrabriek Eperon d'Or zitten perfect op schema. Hier komen zowel het schoeisel- en borstelmuseum als het huis van de economie. Van het oorspronkelijk vooropgestelde budget werd nog geen duimbreed afgeweken. 'Soms zijn er bijkomende werken nodig, maar die worden dan weer goedgemaakt doordat andere werken minder doorwegen dan vooraf gepland', zegt stadsingenieur Els Manhaeve.

Onverwachte hindernissen

Eperon d'Or is een historisch gebouw en daarmee doe je nu eenmaal niet wat je wil. 'We stoten regelmatig op onverwachte zaken. Dat maakt het natuurlijk wel boeiend en vormt een uitdaging, maar telkens weer moeten we overleg plegen met de diensten van onroerend erfgoed.'

Als voorbeeld haalt Manhaeve het voegen van de gevel aan. De oorspronkelijke voegen werden op een speciale, schuine manier gezet. Het was even zoeken naar een aannemer die deze techniek meester is. Eerst moest een proefvlak goedgekeurd worden. Het hele gebouw wordt dan ook zo nauwgezet mogelijk in de oorspronkelijke toestand hersteld.

Stukken glas die ontbreken worden nagemaakt en ook de nieuwe vloertegeltjes moeten zo goed mogelijk aansluiten bij wat er ligt. Tussen twee etages in werd ook een auditorium ingericht. Een spectaculaire constructie die gedeeltelijk door de achtergevel breekt.

Tweede fase

Als alles volgens plan blijft verlopen, dan is de renovatie van het voorgebouw klaar in het voorjaar van 2014. Tegen dan moet ook de tweede fase van de werken op dreef komen. 'Begin volgend jaar komt de aanbesteding hiervan op de gemeenteraad', zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). 'In die fase wordt het achterliggende bedrijfspand terug van een zaagdak voorzien en worden er nog vier beuken bijgebouwd die plaats zullen bieden aan onder meer het huis van de economie en een tentoonstellingsruimte.'

Het is de bedoeling dat de site open gaat op Monumentendag 2015.

Schepen Kurt Himpe en stadsingenieur Els Manhaeve voor de bekende gevel van de oude schoenfabriek.

(Frank Meurisse)