Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wegkussens in de Gentseheerweg

De Weekbode

15 juni 2012

Momenteel legt men een asverschuiving aan op de Meensesteenweg in de Bosmolens, straks volgen nog zeven wegversmallingen in de Reperstraat. Dit op initiatief van de stad Izegem. tegen het advies van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit in liet AWV deze week ook rijbaankussens op de Gentseheerweg aanbrengen.

Op de Bosmolens is men sinds vorige week begonnen met het aanleggen van een asverschuiving op de Meensesteenweg. bedoeling is dat het verkeer dat vanuit Sint-Eloois-Winkel komt afremt voor het de bebouwde kom binnendendert. Het verkeer reed daar nu te snel. Bovendien was dat deel van de rijweg al een tijd niet meer vernieuwd en leverde het ook geluidsoverlast op voor de omwonenden.

Poorteffect creŽren

Door een poorteffect te creŽren hoopt men het verkeer af te remmen. ook de geluids- en trillingshinder van het doorgaand verkeer zou moeten afnemen. Een middengeleider zou ervoor zorgen dat het verkeer uit Sint-Eloois-Winkel niet meer pal rechtdoor kan rijden. Wie de omgekeerde rijrichting neem, rijdt wel nog rechtdoor. "De werken moeten normaliter voor het bouwverlof afgerond zijn", bevestigt schepen Dirk Van Walleghem.

Reperstraat Emelgem

En in juli start men ook met de snelheidsremmende maatregelen in de Reperstraat. De Reperstraat wordt gebruikt als een invalsweg, ook het zwaar verkeer. Auto's houden zich niet aan de toegelaten snelheid van 50 km per uur, waardoor de veiligheid en leefbaarheid niet optimaal is. Ook de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers kunnen verbeterd worden.

Door het nemen van enkele maatregelen hoopt men het zwaar verkeer te ontmoedigen om voor de Reperstraat te kiezen, bovendien hoopt men de snelheid van het gemotoriseerd verkeer drastisch naar beneden te halen. Er werd gekozen voor het principe van wegversmalling als snelheidsremmers. Op zeven plaatsen, telkens nabij openbare verlichting in functie van de veiligheid, wordt de rijbaan dus smaller. Ook de oversteekplaatsen situeren zich daar.

Rijbaankussens Gentseheerweg

Op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werden deze week rijbaankussens aangelegd tussen de asverschuiving op de grens van Izegem en Ingelmunster en de rotonde aan de Italianenlaan. "Na de reeks aanpassingen aan de asverschuiving nadat bleek dat die tot heel wat ongevallen leidde, zijn er nu op twee plaatsen rijbaankussens aangelegd. Deze hindernissen die als verkeersremmers aangelegd zijn, worden door geen enkel verkeersbord aangeduid. Een dergelijke ingreep wordt best ook een tijd aangekondigd met speciale borden die wijzen op een wijziging", aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA). "We zijn helemaal niet tegen verkeersremmers, maar zelfs bij een snelheid van 50 km/u is dit zeer gevaarlijk en vooral voor motorrijders".

N-VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat wijst er ook op dat de plannen voor de aanleg van de rijbaankussens in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besproken werden. Schepen Dirk Van Walleghem bevestigt dat: "We hebben negatieve ervaringen hiermee in de Dirk Martenslaan. We vonden het geen goed idee, lieten dat weten aan AWV, maar zij vonden het blijkbaar toch nodig om die maatregel te nemen.

(Wouter Vander Stricht)