Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vertegenwoordiging in provincieraadscommissies

Het Nieuwsblad

20 december 2012

Tijdens de provincieraadszitting van 20 december werd de commissieverdeling goedgekeurd. In de provincieraad zijn er in totaal zeven commissies. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) maakt deel uit van de tweede en de vijfde commissie. De tweede commissie behandelt toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en weginfrastructuur. In de vijfde commissie komen dossiers over economie en streekontwikkeling, externe relaties en noord-zuid-beleid en gelijke kansen aan bod.

“Deze commissies sluiten nauw aan bij de bevoegdheden die ik vanaf januari als schepen in Izegem heb en dat biedt de mogelijkheid om met beide mandaten dossiers op te volgen die over dezelfde thema’s handelen”, aldus Himpe.

Tijdens de zitting legde Gerda Mylle (CD&V) ook de eed af als provincieraadslid. Wat later dan de andere raadsleden doordat ze tijdens de installatievergadering begin december verhinderd was door buitenlands verblijf. Ze wordt ondervoorzitter van de commissie voor personeel, informatietechnologie, sport en onderwijs en lid van de commissie voor cultuur en welzijn.

(Frank Meurisse)