Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Strengere aanpak slagschaduw

De Weekbode

17 augustus 2012

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet onlangs weten dat er vanaf 1 september  nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines komen. “Dat betekent dat er een strengere aanpak zal zijn van de slagschaduw, maar voor de geluidshinder is er minder goed nieuws”, zegt N-VA – fractieleider en gemeenteraadslid Kurt Himpe. Of hoe de Kachtemnaren een klein lichtje zien aan het einde van de tunnel !

“Door de nieuwe reglementering komt er een duidelijk afdwingbaar rechtskader”, legt Kurt Himpe uit. “De nieuwe regels moeten wel nog voor advies langs de Milieu-en Natuurraad, de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen en de Raad van State en nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering.”

Enkele Kachtemnaars die in de buurt van de vier windturbines wonen, hebben het voorstel van nieuwe reglementering afgetoetst aan de Kachtemse situatie. “Er is wel beterschap op komst is in verband met de slagschaduw, maar qua geluidshinder is er minder goed nieuws”, zeggen ze.

Geluidshinder blijft

De slagschaduwnorm wordt door de nieuwe regels verlaagd van maximaal dertig uur per jaar tot acht uur per jaar en maximaal dertig minuten per dag. “Voor Kachtem is dit alvast een stap in de goede richting en daar moeten we op inspelen, anders kunnen we nooit nog iets bereiken”, zegt Robert Nolf.

De afstandsregel wordt vervangen door een geluidsnormering. “Dat is dan minder goed nieuws. Woongebieden krijgen meer bescherming, terwijl de geluidsnormen in industriegebieden hoger zullen liggen. De windturbines die langs de Lodewijk de Raetlaan in een industriegebied liggen, zullen niet aan strengere regels moeten voldoen omdat er daar al voldoende lawaai is van de industrie. Een streep door onze rekening. Net die windturbines van een ouder type en zorgen voor de meeste geluidshinder. Voor de windturbines van Aspiravi langs het kanaal Roeselare-Leie blijft het afwachten. Daar zou men het lawaai van de autosnelweg E403 kunnen inroepen om een hogere geluidsnorm toe te laten. De windturbine dichtst bij de Haverhofwijk staat echter in de Mandelvallei en misschien kan dit wel in het voordeel van de buurtbewoners zijn. De vraag is echter aan wat men prioriteit zal geven: het lawaai van de autoweg of de natuur van het Mandeldal.”

Ijsdetectie

“De windturbines zouden voortaan ook moeten uitgerust zijn met een ijsdetectiesysteem en een remsysteem in geval van problemen”, vervolgt Kurt Himpe. “Een goede zaak voor de buurtbewoners, want toen de windturbines langs de Lodewijk de Raetlaan nog maar pas in werking waren, vielen er ijsblokken af. Toen zette de exploitant een ijsdetectiesysteem op beide windturbines.”

Volgens de buurtbewoners zouden de windturbines best ook allemaal uitgerust worden met een actieve zonsensor, waardoor slagschaduw kan vermeden worden. Slechts één windturbine in Kachtem heeft een dergelijke sensor die in werking is en dus zorgen de andere windturbines wel voor hinder: bij zon blijven die drie windturbines volop in werking.

“Als de nieuwe reglementering er komt, dan zorgt dit niet direct voor een oplossing voor de Kachtemnaars. “Voor de bestaande windturbines is er een overgangstermijn voorzien tot 2015. Oudere types die niet meer aangepast kunnen worden, moeten ten laatste in 2020 verdwenen zijn”.

De buurtbewoners zijn zeker niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. “Als de bestaande windturbines in het industriegebied in 2020 moeten verdwijnen, dan zullen we ons opnieuw met hand en tand verzetten tegen een vervanging van de oude types door nieuwe exemplaren”, zegt Robert Nolf. “We hebben voldoende kunnen aantonen dat deze windturbines voor heel veel hinder zorgen en een herhaling willen we zeker vermijden”.

Vraagtekens

Voor de buurtbewoners blijven er veel vraagtekens. Zal men bij het hanteren van de geluidsnormen rekening houden met de aard van industriële activiteit? “De industriezone in Izegem kan je niet vergelijken met bijvoorbeeld de industriezone in de haven van Antwerpen”, aldus Robert Nolf en Kurt Himpe. “ ’s Nachts en in de weekends is het hier heel stil en hoort men veel beter het geluid van de windmolens. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat de windturbines langs de Lodewijk de Raetlaan straks voor meer geluidshinder zorgen dan de fabrieken.  Welke geluidsnorm zal gehanteerd worden voor de windturbines langs het kanaal en de E403? Zzullen er op alle windturbines actieve zonsensoren in werking komen om de slagschaduw nog beter onder controle te houden? En tenslotte hoeveel bedraagt de energieproductiviteit van de windturbines in Kachtem? Over dat laatste zijn er bijzonder weinig gegevens!”

Voldoende stof dus om nog enkele jaartjes alert te blijven ! “Dat doen we en we bezorgen onze bevindingen ook aan de bevoegde ministers Schauvliege, Vandenbossche en Muyters”, zeggen Robert en Kurt.

(Ivan Balliu)