Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad neemt maatregelen

De Weekbode

31 augustus 2012

De concrete aanpak van de knelpunten na het hevige regenweer van 7 en 27 juli van dit jaar waren het voornaamste agendapunten op de commissie.

Woensdagavond 29 augustus kwam Bart Holvoet van Infrax een woord uitleg geven in de commissie openbare werken en mobiliteit. Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) leidde hem in. ' Het feit dat wateroverlast de laatste tijd frequenter en heviger is mag geen excuus zijn om de problemen van wateroverlast niet aan te pakken. Na de hevige regen van 7 juli hebben we samen met de brandweer, de stedelijke technische dienst en de politie samengezeten. Daar werd beslist om een crisiscel op te richten die in geen tijd operationeel kan gemaakt worden. Dat heeft meegebracht dat de overlast na de buien van 27 juli al veel beter kon worden opgevolgd. '

Klijtstraat : 'Om de overlast daar weg te nemen hebben we het studiebureau opdracht gegeven om een ontwerp te maken van een extra regenwaterleiding tussen Meensesteenweg en Klijtstraat langs de N36.Omdat de situatie dringen is wil jullie bestuur er een niet-gesubsidieerd dossier van opmaken en de realisatie eventueel met eigen middelen betalen.'

Bellevuestraat : 'Daar gaan we de riolering ruimen en ook die van de Priester Daensstraat. Het water komt blijkbaar van daar en overspoelt de tuinen van de westelijk gelegen huizen in de Bellevuestraat'.

Italianenlaan : 'Voor het bufferen van water ter hoogte van het VTI en het naastgelegen bedrijf Soenen denk ik aan het plaatsen van een pompstation voor een waarde van zowat 30.000 euro. Dat kan een oplossing zijn om de school en het bedrijf nog meer wateroverlast te besparen.'

Blekerijstraat : 'Ter hoogte van de nummers 171 en 173 komt het water achteraan binnen in de woningen. Daar gaan we een camera-inspectie doen in de rioleringen als de werken voor de verkaveling achter Te Lande van start gaan. Een gelijkaardige handelswijze gaan we toepassen voor de overlast in de Schoolstraat en de Slabbaardstraat Noord (Lumina) en de omgeving van de Pieter Bonquetstraat en de Hondsmertjesstraat.'

Verkaveling Hyboma

Schepen van ruimtelijke ordening Joris Claeys (CD&V) kwam de nieuwe verkaveling in de zijstraat van de Boomgaardstraat voorstellen aan de commissieleden. ' Later komt er daar nog een verkaveling bij die zal gerealiseerd worden door de West-Vlaamse Intercommunale.'

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) was ter plaatse geweest en had een voorstel voor de schepen. ' Maak een werfweg vanuit de Kokelarestraat om gedurende de werken de Boomgaardstraat niet extra met vrachtwagenvervoer te belasten.'

Kortparkeren Kachtem

In de Rumbeeksestraat is er parkeerprobleem ter hoogte van de frituur en de bakkerijen Haerinck en Cools. De mobiliteitsambtenaar stelt daarom voor om twee parkeerplaatsen te voorzien voor een kortparkeertijd van dertig minuten. Voorzitter Kurt De Guffroy (CD&V) suggereerde om een bord te plaatsen naar de 30 parkeerplaatsen in de Victor Saelenstraat en de zaak te onderzoeken welke parkeerplaatsen in aanmerking zouden komen.

In de rand vernamen we ook nog dat donderdagmorgen de afbraak van de woningen, die ruimte moeten maken voor een rotonde aan de Vijfwegen, zou beginnen.

(Luc De Backere)