Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Preventief werken"

De Streekkrant

21 maart 2012

Om de spoorlijn Brugge-Kortrijk beter te beveiligen komt er aan de Emelgembrug over een lengte van 300 meter een omheining zodat onbevoegden geen kans meer zien om de sporen te dwarsen en dat er ook geen zelfmoordpogingen meer kunnen ondernomen worden. Infrabel pakt deze "hotspots" systematisch aan en wil in de nabije omgeving ook sensibiliseren rond zelfmoord.

"Op die bewuste plaats dwarsen nog altijd heel wat mensen het spoor", bevestigt raadslid Kurt Himpe (N-VA). "Door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid om het spoor te dwarsen heel wat kleiner. Op die plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld. Ik vroeg ook specifieke maatregelen aan de Emelgembrug omdat er op die plaats ook al een aantal keer een (poging tot) zelfdoding op de spoorlijn was." 

Volgens de gegevens van de politiezone RIHO en de spoorwegpolitie gebeurden er in de periode 2005-2011 in totaal 14 zelfdodingen en 25 pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Izegem en Roeselare. Infrabel zat reeds samen met het stadsbestuur om de zaak te bespreken. "Die werken begonnen maandag met het wegwerken van de vegetatie op die plaats", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Zo zijn er geen plaatsen waar iemand zich kan verschuilen uit het zicht van de treinbestuurder. De omheining loopt langs een parcours van 300 meter aan de Emelgembrug en moet preventief werken. Uit een internationale studie blijkt immers dat als iemand een dergelijk obstakel ziet, hij of zij in zeventig procent van de gevallen terug huiswaarts keert." Naast de omheining zorgt Infrabel ook voor sensibilisatie in de nabije omgeving. Zo komen er affiches in het station en worden telefoonnummers van zelfhulpgroepen verspreid.

(Valentijn Dumoulein)