Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Petities houden goedkeuring niet tegen

De Weekbode

27 januari 2012

Twee petities werden voor de gemeenteraad aan burgemeester Gerda Mylle overhandigd. Niet enkel AZ Izegem, dat al felle strijd voerde tegen het mobiliteitsplan, maar de actiegroep Wallemote kwamen aandraven met alles samen bijna 4.000 handtekeningen. Het plan werd uiteindelijk wel goedgekeurd.

AZ Izegem voerde een zware strijd tegen het mobiliteitsplan. Daarbij werd schepen Dirk Van Walleghem niet altijd gespaard. Hij mocht openen met zijn betoog - neergeschreven zo'n vier pagina's - en daarin haalde hij nog eens alle argumenten aan. "Op maandag 3 oktober keurde de gemeenteraad het richtinggevend gedeelte het verdiepte mobiliteitsplan, inherent de wijzingen, goed. Eerder was dat ook al op de commissie gebeurd. Daarna ging dat plan richting de provinciale auditcommissie. De auditor verklaarde op 14 december het plan conform, waardoor de definitieve goedkeuring nu voorligt," vertelde de schepen verder.

Daarna somde de schepen nog eens alle aanpassingen op. Hij besloot door te stellen dat aan dit mobiliteitsplan drie jaar gewerkt was en dat de goedkeuring de weg vrijmaakt voor subsidiŽring van heel wat belangrijke investeringen.

Ondoorgrondelijke (over)wegen

De oppositiepartijen hadden daar uiteraard ook nog hun visie op. Het grote item - het principe van het 'afknippen' van de centrale brug - werd echter eerder al door de oppositie goedgekeurd toen heraanleg van de stationsomgeving ter sprake kwam.

N-VA - keerde niet op die beslissing terug. Kurt Himpe : "Groot discussiepunt blijft blijkbaar de herinrichting van de stationsomgeving, een dossier dat destijds unaniem goedgekeurd werd. Onze fractie blijft achter die beslissing staan. Maar onze belangrijkste voorwaarde blijft uiteraard dat de overweg in de Nederweg ter hoogte van de Century open blijft en die verkeersstroom mogelijk is. Maar daarvoor zijn we helemaal afhankelijk van Infrabel en die wegen, in dit geval overwegen, zijn soms ondoorgrondelijk", aldus Himpe.

N-VA legde uiteindelijk drie amendenten ter goedkeuring voor over de aanleg van een ondergrondse parking op de Korenmarkt, het behoud van de overweg ter hoogte van de Century en het alternatieve circulatieplan.

Vlaams Belang wil referendum

Het Vlaams Belang beaamde dat er ook goede zaken in het mobiliteitsplan maar had het vooral over een verschil in visie op de bereikbaarheid de stad. Stefaan Sintobin : "Tot vervelens toe moeten we benadrukken dat Izegem geen winkelstad zoals Brugge is, waar men op een randparking gaat staan om een dagje te shoppen. Iedereen die in Izegem winkelt wil de auto zo dicht mogelijk plaatsen; bij de herinrichting van de Grote Markt bleek al dat de meerderheid het centrum verkeersluw wil maken."

In verband met de centrale brug nam Vlaams Belang een lichte bocht : "Wij waren voorstander van de afbraak van die brug. Wel op de voorwaarde dat situatie niet wijzigt, ondertussen is dat gebeurd : de rijrichting in de Brugstraat is veranderd, de Ketelstraat afgesloten, wat met overgang Nederweg ?"

"Wij gaan akkoord dat er door het gemeentebestuur voldoende info is gegeven, maar of er ook voldoende inspraak is gegund, dat is iets anders. EnquÍtes zoals die van SP.A, daar heb ik mijn bedenkingen bij. De afbraak van de centrale brug kun je bevragen in een referendum."

"We gaan hier ook te gemakkelijk aan voorbij dat destijd het Frunpark werd toegelaten. Overal in Vlaanderen zijn gemeentebesturen tegen zo'n grote winkelcentra buiten de het centrum van de stad. Ondertussen hebben openbare werken drie jaar het centrum afsloten; zo werd het handelscentrum dood gemaakt. Het kwaad is geschied."

"Herzie uw mening"

Een partij die wel resoluut de mening over de afbraak van de brug herzag was Open VLD. NoŽl Vansteeland : "Ondanks aanpassingen blijft dit een slecht plan voor de Izegemse economie. De strijd tegen de leegstand komt dit niet ten goede; de bereikbaar vanuit Lendelede en Ingelmunster wordt niet verbeterd; er is geen duidelijkheid over Korenmarkt. Er wordt ook gestreefd om centrum autoluw te maken."

"De handelaars handelaars uiten hun frustratie. Ze doen dit uit overlevingsdrang, zelfs een blinde kan zien waartoe dit leidt. Meer dan drieduizend handtekeningen van burgers die een betere studie eisen."

"Niettegenstaande wij mee positief geadviseerd hebben over de afbraak van de brug; was dit een verkeerde beslissing gezien we nu de neveneffecten kennen. We moeten niet meegaan in de denkpiste van NMBS, Inbrabel en De Lijn die in hun voordeel redenen. Breek deze brug niet af ! Herzie uw plan, kom terug met een plan dat wel gedragen kan worden door iedere Izegemnaar. U sprak van een compromis maar als er meer dan 3.000 mensen tegen zijn, is dat geen compromis."

Ann Van Essche, fractieleidster CD&V, verdedigde het plan en haar schepen. "Het plan werd opgesteld door interne en externe deskundigen. De inhoud hangt niet af van politieke kleur, maar van expertise van bepaalde mensen. Er gaat eigenlijk weinig veranderen, enkel de rijrichting in de Nieuwstraat. Het ongenoegen van de handelaars moet dieper zitten, want nu houdt met een petitie tegen zaken die niet eens in het plan staan."

Schepen Frank Duhamel (SP.A), wiens partij in de discussie ook enkele keren genoemd werd, reageerde : "Wij zijn niet tegen de plaatselijke middenstand; de Izegemnaar is tevreden met komst van het Frunpark; maar de uitdaging is om die mensen van het Frunpark naar het centrum te lokken."

Dirk Van Walleghem : "Bij de heraanleg van de stationsomgeving betalen de NMSB-holding, Infrabel en De Lijn mee. Wij betalen maar 37 euro op de 100 die er geÔnvestereerd wordt. Infrabel wil nog een hogere inbreng doen als overgang aan Century gesloten wordt. Maar dat zullen we eerst nog verder onderzoeken."

En blijkbaar was dat 'nieuws'. NoŽl Vansteeland : "Sommige zaken kun je niet verkopen voor alle geld van de wereld. Voor de verkeerscirculatie is overweg aan de Nederweg belangrijk."

Uiteindelijk werd het mobilteitsplan goedgekeurd. Op de amendementen van de N-VA stemde de meerderheid tegen.

Positieve handel

De mensen van AZ Izegem, die dus een eigen, alternatief mobiliteitsplan hadden voorgesteld, reageerden ontgoocheld. "Maar eigenlijk hadden we dit wel verwacht," zegt woordvoerder Steven Beyens. "De meerderheid volgt slaafs de schepen, het is jammer dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar wij geven onze strijd niet op. We pakken uit met een nieuwe website (www.azizegem.be) en gaan voor 'positieve handel'."

(Wouter Vander Stricht)