Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Overleg parkeerproblemen Vijfwegen is uitgesteld

Het Nieuwsblad

4 december 2012

De bespreking van de parkeerproblematiek in de Vijfwegenstraat in Emelgem op de commissie Openbare Werken en Mobiliteit is uitgesteld.

‘Samen met Kurt Grymonprez, die over een maand schepen van Openbare Werken wordt, stelde ik voor om de bespreking uit te stellen', zegt gemeenteraadslid en toekomstig schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). ‘Er is effectief een parkeerprobleem in die straat. Daarbij komt dat er zich meer en meer handelaars vestigen, wat een goede zaak is, maar dat vraagt een grondige aanpak. In voorbereiding van de heraanleg van de straat kan er een proefproject opgestart worden en na een positieve evaluatie kan dat geďntegreerd worden in de definitieve aanleg van de straat.' De commissie keurde het voorstel tot uitstel goed. 

Op vraag van raadslid Himpe werd ook de situatie in de Kouterweg besproken. Een tijd geleden kaartten buurtbewoners uit een deel van de heraangelegde straat aan dat de rijweg te smal is als er aan beide kanten geparkeerd wordt. Intussen is de weg geasfalteerd, daardoor zou het probleem opgelost moeten zijn. Raadslid Himpe stelde wel voor om bij de nabestemming van de Metro-site tussen de Kouterweg en de Prinsessestraat te onderzoeken of er daar geen bijkomende parkeerruimte gerealiseerd kan worden.

(Frank Meurisse)