Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Onder de toegelaten uren"

De Weekbode

8 juni 2012

"Volgens onze metingen zitten we ruim onder de dertig uur per jaar wettelijk toegelaten slagschaduw", zegt Kris Van der Beken van Aspiravi. "Maar we begrijpen wel dat zelfs een beperkt aantal uren hinder voor sommige bewoners niet aangenaam is en dat proberen we te beperken."

Kris Van der Beken zegt dat de windmolens dichtbij de autostrade in Kachtel een minimum aan hinder veroorzaken. "Aspiravi heeft ook nooit beweerd dat er helemaal geen slagschaduw zal zijn", zegt ze. "De Vlaamse overheid besliste dat er meer groene energie moet komen en windturbines plaatsen is één manier om dat te realiseren. Aspiravi houdt zich aan de wettelijke normen. Moest blijken dat we in één jaar meer dan 30 uur slagschaduw vaststellen (30 uur voor het hele windmolenpark en niet voor één windmolen) dan zullen de sensoren op die turbines zo afgeregeld worden dat de windmolens automatisch stilvallen bij bepaalde zonnige periodes. Maar in Kachtem is dat zeker niet het geval."

Extreem zonnige periode

Dat er voirg jaar oktober/november meer slagschaduw was komt volgens Kris Van der Beken door de extreme zonnige periode in die maanden. "Maar zelfs met die uitzonderlijk zonnige periode blijven we nog ruim onder die 30 urengrens. Als er echter buurtbewoners zijn die overlast hebben, dan mogen ze altijd Aspiravi contacteren en zal er gekeken worden als er iets kan aan gedaan worden."

Toen wij maandag de omgeving van de windmolens in Kachtel verkenden, belden enkele heren bij een bewoner aan om te vragen of ze daar meettoestellen naast de woning mochten plaatsen. "Wij doen dat in opdracht van Aspiravi, maar zijn wel een onafhankelijke firma", zei men. "Dat klopt", vervolgt Kris Van der Beken. "Vóór de windturbines daar gebouwd werden, liet Aspiravi door een onafhankelijke akoestische firma geluidsmetingen uitvoeren. Nu ze er staan, gebeurt dat opnieuw. Dergelijke firma's zijn door de overheid erkend en doen die metingen ook op een correcte manier, onafhankelijk van de opdrachtgever, in dit geval Aspiravi. Trouwens, moesten zij niet eerlijk tewerk gaan, dan zouden ze hun licentie kwijtspelen."

Kris Van der Beken voegde er tenslotte nog aan toe dat er heel weinig klachten uit Kachtem binnenkomen. "Er zijn ook positieve reacties. Op het persbericht van gemeenteraadslid Kurt Himpe in Knack reageerde een buurtbewoner dat hij liever twee periodes per jaar zo een schaduwtje heeft in plaats van de gruwelijke gevolgen van een kernramp."

(Ivan Balliu)