Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Nieuwe verkeerssituatie beter aanduiden"

Het Laatste Nieuws

23 oktober 2012

Sinds kort is de verkeerssituatie aan het kruispunt van de Emelgemse Dam en de Prinsessestraat gewijzigd. Weggebruikers die uit de Prinsessestraat komen en richting de rotonde aan de centrale brug rijden en omgekeerd hebben daarbij voorrang op de weggebruikers die uit de Noordkaai komen. Volgens raadslid Kurt Himpe is de situatie niet goed aangeduid. "Dit is een ingrijpende wijziging en daarom zouden er aan de drie kanten van het kruispunt grote borden moeten komen die de weggebruikers op de nieuwe situatie wijzen", vindt raadslid Himpe. De kwestie zal besproken worden op de volgende commissie voor mobiliteit en openbare werken.

(Valentijn Dumoulein)