Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Mobiliteit en openbare werken opgesplitst

De Weekbode

26 oktober 2012

Het Izegemse schepecollege gevormd door de coalitie van N-VA en SP.A/Groen maakte woensdagmorgen de bevoegdheden van de schepenen bekend. De puzzel was niet zo evident, omdat er ook gedeeld mandaat met wisselende bevoegdheden moest toegekend worden.

De nieuwe burgemeester Bert Maertens (N-VA) neemt naast veiligheid en burgerlijke stand ook nog onder meer communicatie en inspraak ter harte. 'Ook personeel en organisatie zal ik co�rdineren in nauwe samenspraak met de stadssecretaris. We zetten ook verder in op administratieve vereenvoudiging en e-government. De intergemeentelijke relaties, zoals het Mid-West burgemeestersoverleg, zal ik uiteraard ook behartigen.'

Eerste schepen Frank Duhamel (SP.A) heeft ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting en sociale economie in zijn portefeuille en wordt na drie jaar OCMW-voorzitter. 'Ik neem inderdaad afscheid van financiŽn, ik had het dan ook al 20 jaar in mijn schepenportefeuille. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega Filip Motte dat goed zal doen. Ik heb hem leren kennen als een cijfer-fetisjist. Toen hij de eerste keer een commissie van financiŽn bijwoonde, toonde hij zich al onderlegd. Ik geef het dus in goede handen. Ook sport zie ik naar mijn collega Kurt Grymonprez gaan, maar die is gepokt en gemazeld in het sportwereldje. Na drie jaar trek ik dus naar het OCMW en zo stap ik wat in de voetsporen van mijn vader die een 15-tal jaar OCMW-raadslid is geweest.'

Zwaar pakket voor Himpe

Kurt Himpe (N-VA) is tweede schepen. Zijn pakket oogt misschien wel het zwaarst. 'Het zijn allemaal zaken waar ik me de voorbije 12 jaar als gemeenteraadslid al op heb toegelegd. Mobiliteit en lokale economie zijn nauw verbonden. Want het bereikbaar maken van het centrum, het parkeerbeleid... dat zijn zaken die de handelaars ten goede moeten komen. Dat openbare werken nu losgekoppeld wordt van mobiliteit zie ik niet als een probleem. Ik zal in nauw overleg staan met mijn collega-schepen en naamgenoot Kurt Grymonprez. Ook landbouw zie ik aanleunen bij lokale economie en zelfs ook bij de andere bevoegdheid toerisme.'

Als coŲrdinator in het VTI is onderwijs een voor de hand liggende bevoegdheid. 'En ook externe relaties. Met het VTI trekken we al jaren naar Bad Zwischenahn en ook de andere partnersteden ken ik.'

Kurt Himpe is ook lid van Ten Mandere en koestert de Izegemse historiek. 'Ik ben al betrokken bij Terf, dus erfgoed, cultuur en bibliotheek passen in dat plaatje. We hebben zopas ook een boek over Izegemnaars in de Tweede Wereldoorlog uitgebracht. Een succes overigens. We werkten daarvoor samen met cultuurbeleidscoŲrdinator Nele Descheemaeker en Hilde Colpaert van de musea. Ik ben ervan overtuigd dat we verder goed zullen kunnen samenwerken met de Izegemse ambtenaren.'

Derde schepen Nadia Staes ontfermt zich over milieu en vergunningen, senioren, duurzaamheid en gelijke kansenbeleid. 'Nadia had de vorige keer al milieu onder haar hoede, de vergunningen komen daar nu bij. Een logische keuze vinden we,' aldus Frank Duhamel.

Filip Motte (N-VA), de vierde schepen, krijgt financiŽn, overheidsopdrachten, kerkbesturen en de nieuwe bevoegdheid inburgering.

Openbare werken

Kurt Grymonprez (SP.A) behoudt feestelijkheden, maar krijgt met sport en openbare werken twee nieuwe zware bevoegdheden. 'Ja, maar ik zie het volledig zitten. Openbare Werken zijn ook vaak noodzakelijk, je moet er wel tijdig over communiceren. We zullen niet nodeloos straten gaan opengooien, maar als er zich grote subsidies aandienen, dan moeten we die aangrijpen. Anders moeten die werken later, maar wel volledig op onze kosten, gebeuren. Ik wil ook werk maken van een interventieploeg die uitrukt bij kleinere werken. Bijvoorbeeld een put in de weg of een verzakt voetpad. Zaken die in twee uur kunnen opgelost geraken, maar die voor wrevel zorgen als ze niet meteen worden aangepakt.'

En dan is er sport. 'Ik ben uiteraard een sportief iemand, die zich al op veel manifestaties vertoonde. In de komende legislatuur - ons budget is beperkt - zullen we niet veel investeren in stenen. We zullen wel een check-up doen van de huidige accommodaties.' Maar zal hij als speler van studax KFC Izegem door het clubbestuur niet aangeklampt worden ? 'Iedereen weet - en ook alle politieke partijen hadden het in hun programma staan - dat er iets moet gedaan worden aan de aftandse kleedkamers en sanitair op het stedelijk sportstadion. Ook bij VVEK zijn er nog bijkomende investeringen nodig. Maar we hebben geen ongebreidelde financiŽle mogelijkheden. We zullen dus moeten bekijken waar we onze centen aan uitgeven.' De bevoegdheid feestelijkheden mocht Kurt Grymonprez om begrijpelijke reden ook behouden.

Nieuwe schepenen

Caroline Maertens (N-VA) is compleet nieuw in de politiek en mag zich meteen buigen over wijkontwikkeling, energie en openbare verlichting, patrimonium en toegankelijkheid. Jeugd en kinderopvang ruilt ze na drie jaar in voor huisvesting.

Het is Lothar Feys (N-VA) die vanaf 1 januari 2016 jeugd, kinderopvang, ruimtelijke ordening en ITC zal beheren. De zevende schepen - voor de eerste drie jaar van de legislatuur - is Marc Vanlerberghe (SP.A). Hij zet zijn mandaat als OCMW-voorzitter dus nog voort.

Bert Maertens en Frank Duhamel zeggen in koor dat ook stad Izegem, net als de gezinnen in deze tijden van crisis, de tering naar de nering zal moeten zetten. 'De inkomsten verminderen, dus zullen we zuinig moeten besturen.'

(Wouter Vander Stricht)