Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Mandelstraat

De Weekbode

6 juli 2012

Op vraag van commissielid Kurt Himpe (N-VA) en het hoofd van de Izegemse politiepost Jan Devaere werd de problematiek van de Mandelstraat uitvoerig besproken. Kurt Himpe beweerde over bewijsmateriaal te beschikken van autobestuurders die het eenrichtingsverkeer in de Mandelstraat systematisch negeerden. Jan Devaere stelde voor om aan het begin van de Krekelmotestraat een bord te plaatsen waardoor bestuurders zien dat ze aan de volgende lichten niet rechtdoor mogen rijden. De commissie ging akkoord om in de Mandelstraat paaltjes te laten plaatsen en zo visueel duidelijk te maken dat daar niet mag doorgereden worden. De politie zal ook daar meer controles uitvoeren.