Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Laatste gemeenteraad voor verkiezingen

De Weekbode

28 september 2012

Maandag 1 oktober vindt in De Leest de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen plaats. Grote agendapunten telt die niet. Vlaams Belang greep dit aan om het nut van die gemeenteraad in vraag te stellen en besloot de zitpenning die de fractieleden krijgen te schenken aan De Stamper. De eerste drie punten op de gemeenteraad van komende maandag behelzen het vacant verklaren van functies binnen de brandweer en het aanleggen van een werfreserve. Het goedkeuren van de budgetten van de kerkfabrieken Sint-Jan Kachtem, Sint-RafaŽl en Sint-Pieter Emelgem liggen voor. Over het gemeentelijk aandeel in de gemeenschapsvoorzieningen in het klooster van Emelgem mogen de raadsleden hun zegen geven. De aankoop van materiaal voor technische en groendienst en van muziekinstrumenten voor de muziekacademie zijn de laatste punten. In gesloten zitting wordt dan nog een overzicht gegeven van de politionele acties.

Maar er is ook nog een toegevoegd punt van N-VA - raadslid Kurt Himpe. Hij vraagt de uitbreiding van de carpoolparking ter hoogte van het afrittencomplex aan de E403 langs het kanaal Roeselare-Leie. Met een bezettingsgraad van 95 procent scoort die parking goed. "Maar er is ook vaak overbezetting, waardoor autobestuurders hun wagen buiten de parking zetten."

Vlaams Belang liet bij monde van Stefaan Sintobin al weten deze gemeenteraad nutteloos te vinden. "De agenda stelt niks voor. De zitting die in een kwartier kan afgelopen zijn, kost de gemeenschap ongeveer 6.000 euro. Dit is onverantwoord. Wij zullen onze zitpenningen - ongeveer 600 euro - wegschenken aan De Stamper. Ik doe ook een oproep aan de andere fracties om dit te doen. Ik weet wel dat men zal zeggen dat er decretaal 10 gemeenteraden per jaar moeten zijn, maar wie zal daar nu over vallen?"

Gemeenteraadsvoorzitter Peter Defreyne reageerde door te stellen dat hij verplicht is de gemeenteraad samen te roepen als het College een agenda opstelt. "En er zijn dit jaar nog maar zeven zittingen geweest, men kan bezwaarlijk zeggend at de raad te veel samenkomt. Dat de agenda niet veel voorstelt, laat ik voor rekening van Vlaams Belang. Maar tot vijf dagen voor de raad kunnen ze nog punten toevoegen."

(Wouter Vander Stricht)