Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Laatste aanloop naar de verkiezingen

De Weekbode

5 oktober 2012

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vroeg vooraf de annulatie van deze gemeenteraad, iets waar de meerderheid niet in mee ging. Ook oppositiepartij N-VA bij monde van Geert Bourgeois vond dit geen goed idee. 'Het is zelfs populistisch.'

De Izegemse gemeenteraad had op de reguliere agenda niet bijster veel punten. Dat zette Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan tot de vraag de gemeenteraad te annuleren of op zijn minst de zitpenning - in casu De Stamper - te schenken. 'Ik weet wel dat de voorzitter van de gemeenteraad zal argumenteren dat er minstens tien zittingen moeten zijn, maar dit wordt bij mijn weten nooit bestraft.'

Geert Bourgeois voelde zich aangesproken en vond dit een populistische zet van zijn collega-raadslid. 'Een gemeenteraadslid doet het niet voor een zitpenning, niemand van de raadsleden zit hier voor het geld. Er is inderdaad bij aanpassing van het decreet - waar aandacht was voor de vergoeding van het schepencollege - misschien te weinig aandacht besteed aan de rol van het gemeenteraadslid. Want we moeten ons de vraag stellen of er in de toekomst nog steeds jonge mensen bereid zullen zijn om dit vrijwilligerswerk te doen. Wat het goede doel betreft ? Wie iets wegschenkt aan het goede doel hangt dit niet aan de grote klok.'

Willy Verledens en Filip Lombaert - kartelpartners binnen SP.A-Groen - vonden dat er in het parlement (Stefaan Sintobin is Vlaams volksvertegenwoordiger) grotere sommen werden uitbetaald. Stefaan Sintobin was dan weer van mening dat dit de man en niet de bal spelen is.

Gemeenteraadvoorzitter Peter Defreyne voegde toe dat hij wettelijk verplicht is om de gemeenteraad samen te roepen wanneer het schepencollege hem een agenda doorspeelt. 'Mochten wij in oktober geen raad hebben samengeroepen, dan kregen we het verwijt dat we misschien niet durfden vlak voor de verkiezing. Zo is het altijd iets,' was burgemeester Gerda Mylle (CD&V) van mening.

De rest van de gemeenteraad verliep op een drafje. NoŽl Vansteeland (Open VLD) maakte zich samen met enkele handelaars zorgen over eventuele uitbreidingsplannen van Frunpark op de plaats waar normaal een authandelszone zou komen. Het schepencollege sprak die geruchten tegen.

Kurt Himpe (N-VA) sprak vol lof over de carpoolparking, maar bemerkte dat die aan uitbreiding toe is. 'Er onstaat daar immers een gevaarlijke situatie.' Datzelfde raadslid uitte nog maar eens zorgen over het verkeer dat tegen de richting de Mandelstraat inrijdt.

(Wouter Vander Stricht)