Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ingelmunstersestraat aangepakt

Het Laatste Nieuws

17 juli 2012

Op de gemeenteraad werd een ontwerper aangesteld om advies te geven over de mobiliteitsvraagstukken in Emelgem. Onder andere de vraag naar snelheidsremmende maatregelen, het eventueel invoeren van eenrichtingsverkeer en de vraag naar het herinrichten van kruispunten worden onderzocht.

 N-VA - raadslid Kurt Himpe was vragende partij om het studiegebied uit te breiden naar de Ingelmunstersestraat. "In de oorspronkelijke afbakening is het kruispunt met de Warandestraat nog opgenomen, maar ook in het resterende deel van de Ingelmunstersestraat zijn er een aantal knelpunten", zegt hij. " Zo is er voor de fietsers vanuit de gemeente Ingelmunster een afgescheiden fietspad dat net aan de grens met Emelgem stopt. Daardoor moeten de fietsers er op de rijweg rijden." Het raadslid haalde ook aan dat brouwerij Vanhonsebrouck wil verhuizen naar de site van meubelfabriek Lefevre op de grens met Ingelmunster en verwees naar de impact op het verkeer. De gemeenteraad keurde het voorstel tot uitbreiding goed.

(Valentijn Dumoulein)