Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Gemeenteraadszitting van 1 oktober is verplicht"

Het Laatste Nieuws

27 september 2012

Het Vlaams Belang protesteerde eerder deze week tegen de geplande gemeenteraadszitting van 1 oktober. Voorzitter van de gemeenteraad Peter Defreyne (CD&V) laat weten dat deze zitting er moet komen om aan het minimumaantal van tien per jaar te komen. "Bovendien heeft het college een agenda opgesteld met te behandelen punten. Het Gemeentedecreet verplicht mij dus de gemeenteraad bijeen te roepen. Volgens het Vlaams Belang stelt de agenda niets voor, maar elk gemeenteraadslid kan tot vijf dagen voor de raadszitting punten aan de agenda toevoegen. Enkel raadslid Kurt Himpe (N-VA) heeft dat gedaan. Moeten we hieruit afleiden dat Vlaams Belang geen voorstellen heeft of dat de partij tevreden is met het gevoerde beleid? Of moeten we besluiten dat het Vlaams Belang enkel kritiek spuit en zelf geen voorstellen formuleert? Als voorzitter, die neutraal en onafhankelijk moet zijn, mag ik daar geen antwoord op geven."

(Charlotte Degezelle)