Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen zelfmoorden meer aan Emelgembrug

Het Laatste Nieuws

22 maart 2012

De spoorlijn Brugge-Kortrijk krijgt aan de Emelgembrug betere beveiliging. Een omheining moet verhinderen dat mensen er nog zelfmoord plegen. Uit cijfers blijkt dat negen van de 32 zelfdodingen langs spoorwegen in 2011 in onze provincie op Roeselaars en Izegems grondgebied gebeurden. Infrabel gaat ook sensibiliseren in het nabijgelegen VTI en de stations.

Uit cijfers die Infrabel onlangs bekend maakte, blijkt dat het aantal zelfdodingen aan een spoor in 2011 met twintig procent gestegen is. Raadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg bij de politiezone RIHO de cijfers voor 2005-2011 op en daaruit blijkt dat 14 zelfdodingen en 25 pogingen langs het spoor op het grondgebied van Roeselare en Izegem plaatsvonden. De spoorlijn aan de Emelgembrug was tot nu toe probleemloos te betreden, maar daar wil Infrabel nu een eind aan maken. "Infrabel voerde een uitgebreide analyse van de omgeving uit en stelde vast dat er inderdaad een verhoogd risico is doordat de brug zo makkelijk bereikbaar is", zegt Himpe. "Daarom gaat Infrabel langs beide kanten van het spoor een grote omheining plaatsen, ook omdat het VTI vlakbij ligt."

Omheining

Op de bewuste plaats was vroeger een onbewaakte overweg, maar die is jaren geleden al buiten gebruik gesteld. De clandestiene oversteekplaats werd geregeld gebruikt door wandelaars die zich zo makkelijk van het jaagpad naar het vlakbijgelegen fiets- en wandelpad achter kasteel Het Blauwhuis konden begeven, maar ook voor zelfmoord. "We hadden daarom al een tijdje plannen om er over driehonderd meter een omheining te plaatsen", legt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken uit. "De voorbije twee jaar hebben we enorm ge´nvesteerd in het verbeteren van de veiligheid op het spoorwegnet en zijn we altijd de situatie aan de Emelgembrug blijven opvolgen. Er is ook meermaals contact met het stadsbestuur geweest over deze problematiek. Deze week zijn we begonnen met het verwijderen van de begroeiing. Zo'n omheining is wel degelijk nuttig, want uit een internationale studie blijkt dat wie met zo'n hek geconfronteerd wordt in zeventig procent van de gevallen terug naar huis keert."

Sensibilisatie

Dat Infrabel de situatie serieus neemt, blijkt verder uit het feit dat het ook enkele andere maatregelen neemt. Naast overlegmomenten met het stadsbestuur gaat Infrabel ook sensibiliseringscampagnes lanceren in stations. "We staan ook in contact met het VTI om de problematiek te bespreken", gaat Baeken verder. "Securail houdt geregeld ook controles aan die plaats en verhoogt er de waakzaamheid. Volgende week hebben we bovendien ook een overleg met de West-Vlaamse su´cidepreventiewerking en zal de problematiek van de Emelgembrug er aan bod komen." De werken aan het spoor hebben geen hinder voor het treinverkeer en zullen ten vroegste eind deze week achter de rug zijn. 

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan gratis en anoniem terecht bij de Zelfmoordlijn op 02/649.95.55.

(Valentijn Dumoulein)