Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eenrichtingsverkeer niet gerespecteerd

De Weekbode

29 juni 2012

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kaart in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 28 juni het eenrichtingsverkeer in de Mandelstraat en de Camiel Ameyestraat aan. Uit getuigenissen van bewoners en foto's blijkt dat het eenrichtingsverkeer in de straat niet nageleefd wordt.

'Per dag zijn er heel wat wagens die vanuit de Roeselaarsestraat de Mandelstraat inrijden. Dat het niet om een eenmalig feit gaat, blijkt uit de verhalen van de straatbewoners en ook uit fotomateriaal. Zo reden er op zaterdag 16 juni al vier wagens tegen de rijrichting de Mandelstraat in. En dat zijn alleen de wagens die geregistreerd werden', aldus raadslid Himpe. 'Zo zijn er ook foto's ter beschikking van een hele week en ook daaruit blijkt dat de opmerking van de buurtbewoners niet overdreven is."

'De nieuwe verkeerssituatie is nu al een hele tijd van toepassing. Dat dergelijke problemen zich voordoen net na de invoering van eenrichtingsverkeer is nog te begrijpen, maar niet als het eenrichtingsverkeer al zo lang in voege is. Er is dus duidelijk een verkeerstechnisch probleem. Buurtbewoners stellen alvast voor om aan de kant van het kruispunt met de Roeselaarsestraat duidelijker aan te geven dat de straat niet mag ingereden worden. Ze vinden ook dat de rijweg er te breed is, waardoor autobestuurders denken dat ze de straat mogen inrijden.'

Verkiezingsborden beklad

De Izegemse N-VA voert momenteel een precampagne met de slogan 'de sleutel tot verandering'. Blijkbaar niet tot ieders vreugde, want begin deze week werd vastgsteld dat een aantal verkiezingsborden beklad werden. 'Dit vandalisme is zeer betreurenswaardig. De N-VA voert op een heel faire manier campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat sommigen het niet eens zijn met onze opvattingen en voorstellen is normaal. Maar dat die daarom onze borden en affiches vernielen is totaal onaanvaardbaar. Dat doe je gewoon niet. We hopen dat de vandalen zich eens goed bezinnen en besluiten hun pestacties stop te zetten,' stelt afdelingsvoorzitter Nick Verschoot.