Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Asfaltering lost parkeerprobleem op in Kouterweg

Het Laatste Nieuws

3 december 2012

Op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit werd de parkeersituatie in de Kouterweg besproken. Bewoners klaagden dat de rijweg te smal is als er aan beide kanten geparkeerd wordt. Intussen is de weg geasfalteerd en zou er geen probleem meer mogen zijn. De commissieleden oordeelden dat een parkeerverbod aan een kant van de straat geen oplossing is. Veel woningen hebben er geen garage. Kurt Himpe (N-VA) stelde wel voor om bij de nabestemming van de Metro-site tussen de Kouterweg en de Prinsessestraat te onderzoeken of er daar geen bijkomende parkeerruimte kan komen. "Die site grenst net aan de Kouterweg. Parking kan daar dus een oplossing zijn."

(Valentijn Dumoulein)