Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Apart RUP voor Patersdomein

De Weekbode

9 november 2012

De Izegemse gemeenteraadszitting had nauwelijks iets om het lijf. In een 20 minuten tijd waren alle punten van de gewone agenda afgehandeld.

Gemeenteraadsvoorzitter Peter Defreyne (CD&V) opende de zitting door de N-VA als enige winnaar van de verkiezingen te feliciteren. Een budgetwijziging raakte vrij makkelijk door de zitting, maar was ook al in de commissie financiŽn gepasseerd. Filip Motte (N-VA), straks opvolger van huidige financieschepen Frank Duhamel kaartte een structureel deficit, dat bevestigd werd in het laatste dienstjaar, aan. Hij vroeg ook naar de reden waarom de publicatiekosten en de receptiekosten in De Leest fiks de hoogte waren in gegaan. "Dat zijn specifieke detailvragen uit het budget, waar ik uit het hoofd geen antwoord op kan geven", aldus Frank Duhamel. Over het toekomstige beleid had schepen Duhamel een antwoord met een knipoog klaar. "Ik ben zeker dat ik een goede opvolger heb, al denk ik ook dat hij keuzes zal moeten maken."

Met Focus Brandstore werd een erfpachtovereenkomst gesloten over het gebruik van 18 parkeerplaatsen in ruil voor 25 euro per jaar. Kurt Himpe bedankte daarvoor de handelaar, maar schepen Dirk Van Walleghem bemerkt dat de waarheid is dat het dankzij het stadsbestuur is dat er 18 parkeerplaatsen komen.

Voor het Patersdomein werd een apart Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd. "Omdat dit specifieke aanpak vereist hebben we geopteerd voor een dergelijk klein RUP", antwoordde schepen Joris Claeys (CD&V) op de vraag van zijn opvolger Kurt Himpe (N-VA) om er geen lappendeken van te maken. De extra parking die op het parkdomein komen zijn in eerste instantie bedoeld voor de mensen die bij de activiteiten op de boerderij zijn betrokken. "Zo vermijden we dat die mensen hun auto kwijt moeten langs de Roeselaarsestraat", voegde schepen Joris Claeys toe.

Er ontspon zich ook nog een discussie tussen schepen Joris Claeys en Kurt Himpe toen die laatste vroeg om bij het goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad een aanpassing te doen. "De gemeenteraad ging akkoord met de drie randvoorwaarden die vooropgesteld werden en die zorgen voor een haalbare mobiliteit". Na een lange discussie werd opnieuw gestemd over het agendapunt en werden de specifieke randvoorwaarden die Himpe voorstelde meerderheid tegen oppositie weggestemd. De nieuwe meerderheid is dus duidelijk nog niet van kracht.

Vragenkwartiertje

In het vragenkwartiertje peilde NoŽl Vansteeland (Open VLD) naar de belabberde toestand van sommige paden op de kerkhoven. Schepen Dirk Van Walleghem: "Het kerkhof in de Roeselaarsestraat evolueert naar een parkkerkhof. Het gras is al ingezaaid, de paden zullen dus straks in gras zijn."

Geert Leenknecht (Open VLD) peilde naar een onderhoud van de Sasburg ter hoogte van de Prins Albertlaan en Trui Tytgat (N-VA) vroeg om de gaten te houden dat de Stationsstraat door de werken vaak een modderpoel is. Dirk Van Walleghem: "De werken zijn nog maar pas begonnen, maar de stadsdiensten hebben meteen gereageerd toen ze de modder bemerkten. Er is elke dag al een veegbeurt geweest. We kunnen de aannemer ook vragen om wielen af te spoelen."

(Wouter Vander Stricht)