Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Aandacht voor inbraakpreventie"

De Weekbode

11 mei 2012

Het (on)veiligheidsdebat sloot via een interpellatie de gemeenteraad van afgelopen maandag af.

De nieuwe verordening voor begraafplaatsen en de retributie op de grafconcessie lag voor. Binnenkort zullen er op de kerkhoven in de Roeselaarsestraat en aan de kerk van Emelgem heel wat graven weggenomen worden. Monumentale zerken kunnen echter hergebruikt worden. Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V): “Onze diensten maakten een lijst van graven met een historische waarde, zowel qua symboliek van het zerk of omwille van de personen die er lagen. De zone waar graven verwijderd worden ligt tussen de Roeselaarsestraat en de kapel van de baronie. De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen door groen, het worden dus parkkerkhoven.

Ook het veiligheidsdebat werd nog maar eens gevoerd, dit keer na de vele inbraken die er de jongste maanden gebeurden. Eerst vroeg piet Seynaeve (N-VA) aan schepen Duhamel, die blijkbaar ooit beweerd had dat er “minstens een commissaris” aan het hoofd van de politie moest staan, waarom dat nu niet het geval is. Het antwoord van schepen Duhamel en burgemeester Mylle verwoordde dat men alle vertrouwen had in de persoon die nu aan het hoofd van de Izegemse politiepost staat. Piet Seynaeve interpelleerde de gemeenteraad ook in verband met de inbrakengolf die de regio nu al een tijdlang teistert.

Ook Stefaan Sintobin sprong op die kar en vroeg naar de onderbezetting van de interventiedienst. “Commissaris Cracco beweert dat die dienst wel niet onderbezet is, maar ik hoor toch andere geluiden”.

Kurt Himpe haalde een voorbeeld aan van een jongeman die werd aangepakt aan het station van Izegem, maar dat de daders niet op de camerabeelden stonden omdat die op dat moment niet werkte. Over dat laatste feit had burgemeester Gerda Mylle geen info, maar ze wist wel te vertellen dat er de jongste maanden 52 inbraken waren op Izegems grondgebied, daarbij 13 pogingen waarbij men er dus niet in slaagde binnen te geraken of iets mee te nemen. Er wordt op twee sporen gewerkt: eerst en vooral is er bij de politie natuurlijk verhoogde aandacht. Maar er zijn twee preventieadviseurs. Mensen kunnen gratis diefstalpreventie bij hen thuis laten doen. Ook alle huismeesters van appartementsgebouwen worden aangeschreven en krijgen een brochure. Bovendien appelleerde de burgemeester ook aan de burgerzin van de Izegemnaars. “Wie iets verdachts ziet, moet niet aarzelen om 051 262626 te bellen. Er is altijd wel een politiepatrouille in de buurt.”

(Wouter Vander Stricht)