Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wat met hoogspanning?

De Weekbode

1 juli 2011

N-VA - raadslid Kurt Himpe vroeg in een zoveelste episode over de windmolens een algemene bevraging over de windturbinehinder. De meerderheid ging daar niet op in, ook op de andere oppositiebanken was men er niet echt voor gewonnen voor dit initatief.

Stad Izegem gaf destijds negatief advies, en niemand lijkt blij te zijn met de windmolens op die plaats.

Kurt Himpe somde een reeks voorvallen op en besloot : "Niks lijkt in orde te zijn met die windmolens."

Schepen Nadia Staes bevestigde de verschillende manco's, maar zag geen graten in een bevraging. "Omwonenden kunnen een logboek invullen. Op basis daarvan kunnen we dan vragen om bij te sturen. De hinder van de windmolens zit lager dan de toegestane limiet, hard optreden kunnen we dus niet. We kunnen enkel maar vragen om bij te stellen."

Een ander item hoog boven de grond was de hoogspanning waar er vorige week - na het afkeuren door de provincie van een verkavelingsvergunning in Heule - wat rumoer rond ontstond. Op de verkaveling die er komt in de Hondekensmolenstraat staat er ook hoogspanningsmasten. Schepen Joris Claeys : "Dat klopt, maar daar zijn geen officiële bezwaren tegen gekomen. Er is pas over gepraat op de infovergadering. Bovendien zijn we geen vergunnende overheid, in deze zaak veranderen wij onze houding daaromtrent niet. Bovendien heeft het afkeuren van de van de aanvraag in Heule ook meer en andere redenen dan de gezondheidsproblematiek Wat de crèche in de Wallemotestraat betreft waren er destijds inderdaad opmerkingen. Maar niet in eerste instantie tegen het feit dat die onder de hoogspanning kwam..."

(Wouter Vander Stricht)