Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Waarom die windturbines?

De Weekbode

4 maart 2011

BPA Mandelvallei, dat al een lange en moeilijke voorgeschiedenis had, kwam ter vaststelling op de gemeenteraad. Bij de oppositie rezen vragen over de windturbines.

BPA Mandelvallei situeert zich ten westen van het centrum van Kachtem, in de "hoek" van het kanaal Roeselare-Leie en de E403. De oppervlakte bedraagt 60 hectare en bevat de rand van het woongebied Kachtem, een aantal zonevreemde bedrijven, voetbalterreinen en vier landbouwbedrijven. De Mandel loopt doorheen het gebied.

Kurt Himpe (N-VA) vond het jammer dat er zes jaar "gepalaver" aan vooraf moest gaan. "In dit dossier is er veel aandacht voor de waterproblematiek, maar wat met de windturbines? De ophoging zal toch zorgen voor meer waterproblemen?"

Stefaan Sintobin vond dan weer dat het niet kon dat een bedrijf als Decof niet mocht uitbreiden, maar dat je dan naast de deur wel mastodonten van windmolens neerpoot. "In Roeselare doet men meer voor de bedrijven dan bij ons", was zijn mening. Hij peilde ook naar het verder plaatsvinden van de motorcross en volgens schepen Joris Claeys (CD&V) vormen eenmalige activiteiten geen probleem.

Geert Leenknecht (Open VLD) sprong (uiteraard) in de bres voor de landbouwbedrijven, hij vroeg ook om een verbreding van de 11 Julistraat. "Die weg is te smal voor kruisend autoverkeer." Geert Leenknecht vroeg ook aandacht voor het bedrijf ITK.

(Wouter Vander Stricht)