Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vrees voor verkeersdrukte aan nieuwe verkaveling

Het Laatste Nieuws

30 mei 2011

Verscheidene Izegemse politieke partijen vrezen problemen bij de nieuwe verkaveling aan de Hondekensmolenstraat en de Kattenboomstraat. Dat bleek tijdens de gemeenteraad, waar het ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken en het wegtracé voor de verkaveling werd besproken.

Er is op die plek plaats voor 310 nieuwe woningen. N-VA - fractieleider Kurt Himpe had zijn bedenkingen bij de plannen en hekelde 'de Izegemse verkavelingstrein die met de verkeerde wagons vertrokken is.' De partij vreest voor een projectontwikkelingsdruk, zeker met de komst van een tweede mastodontverkaveling van 350 woningen op de wijk De Mol. Stefaan Sintobin (Belang) vreest voor een groeiende verkeersdruk aan de Izegemse invalswegen en vraagt zich luidop af of er wel behoefte is aan 1.000 nieuwe woningen. Noël Vansteelandt (Open VLD) pleit er voor om op voorhand de verkeersafwikkeling te regelen en dan pas verkavelingen in te plannen.

 Meerderheidspartij Groen! liet bij monde van Filip Lombaert weten het punt niet goed te keuren. "De jongste jaren werd er veel geïnvesteerd in woongelegenheden in bestaande gebouwen. Een woonbehoeftestudie wees uit dat er nood was aan zo'n 700 woningen. Nu vrezen we dat er een eind komt aan de inbreiding. Daarom kunnen we dit punt niet goedkeuren." Schepen Joris Claeys (CD&V) wees er op dat de stad een grote bevolkingsgroei heeft gekend en dat de oude woonbehoeftestudie achterhaald is. De ontwikkelaar hamert er dan ook op dat het gaat om een tienjarenplan. Uiteindelijk werd het punt goedgekeurd.

(Valentijn Dumoulein)