Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkeer beter stroomlijnen

De Weekbode

30 september 2011

N-VA pakt uit met een alternatief mobiliteitsplan waarin men vooral de verkeersstroom vanuit Ingelmunster anders aanpakt en waarin en uitbreiding van de Zone 30 wordt beperkt. "Het verkeer dat van Roeselare komt krijgt twee mogelijkheden naargelang ze al dan niet in het centrum moeten zijn, de spooroverweg aan de Century moet behouden blijven en de N36 mag geen flessenhals worden", zegt Kurt Himpe.

"N-VA hield bij haar herziening van het mobiliteitsplan rekening met de ingrijpende veranderingen die al in stad gebeurd zijn, met een studie over het handelsleven, met de adviezen van raden en commissies en met de recente beslissingen over heraanleg van straten en stationsomgeving", zegt fractieleider in de gemeenteraad Kurt Himpe "Uit studies over het Izegemse handelsleven blijkt dat vooral de mensen uit Ingelmunster, Lendelede en Sint-Eloois-Winkel in Izegem komen winkelen. Daarom stelt de N-VA voor dat het verkeer dat van Ingelmunster komt en in het centrum moet zijn, doorrijdt tot de Papestraat of de Marktstraat. Wie niet in het centrum moet zijn wordt eerder afgeleid. Fietsen in de Marktstraat alleen in de richting van het autoverkeer."

Ook voor het verkeer dat van Roeselare komt, stelt N-VA twee mogelijkheden voor. "Daarom moet eerst de rijrichting in de Mandelstraat omgedraaid worden. Wie dan niet in het centrum moet zijn, kan dan via de Mandelstraat naar Ingelmunster rijden. Wie wel in het centrum wil zijn, neemt de centrale doortocht en slaat ofwel de Baron de Pélichystraat, de Nieuwstraat of de Marktstraat in. We pleiten eveneens voor het behoud van de spooroverweg aan de Century in de Nederweg."

N-VA wil ook dat er een haalbaarheidsstudie komt over een ondergrondse parking op de Korenmarkt of een parkeertoren op de site van het huidige postkantoor. "We stellen nog 2 alternatieven voor parkeertorens voor : op de site parking Wijngaardstraat of op de site Stedelijke Academie Muziek en Woord in de Kruisstraat, waar eventueel het verouderde auditorium zou kunnen afgebroken worden. Eén verdieping van die torens zou voor bewonersparkeren kunnen voorbehouden worden. We doen die voorstellen omdat er nog onduidelijkheid is of de plannen voor de parkeertoren aan het ziekenhuis zullen uitgevoerd worden. In het ontwerp van herziening is sprake van een ondergrondse parking of parkeertorens op de voormalige goederenkoer, maar dat is dan wel op de grond van de NMBS, die altijd kan beslissen daar een andere investering te doen."

De N36 mag volgens de N-VA geen flessenhals worden. "De plannen van het stadsbestuur om de N36 tussen Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Kortrijksestraat te beperken tot 2 rijstroken en om ventwegen aan te leggen, zien we niet zitten", zegt gemeenteraadslid Trui Tytgat. "Via technische maatregelen kan de verkeersveiligheid er wel beter worden en kan ook vermeden worden dat automobilisten vanuit de zijwegen de N36 dwarsen."

Wat de uitbreiding van de Zone 30 betreft, maakt de N-VA ook enkele kanttekeningen. "Volgens de oorspronkelijke mobilitteitsplannen wordt Izegem op, uitzondering van enkele hoofdwegen bijna helemaal Zone 30", vervolgt Trui Tytgat. "We stelden in de commissie voor om die om te vormen tot Zone 30/50 en dat werd al aanvaard. We willen die uitbreiding ook beperken tot enkele wijken en verkavelingen. En ingrijpende uitbreiding zou trouwensdrastische gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten en de Izgemse brandweer zou helemaal verdrongen worden door omliggende korpsen."

(Ivan Balliu)