Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vergunning voor omstreden varkenshouderij op grens van Izegem en Lendelede?

www.wtv.be

15 juni 2011

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor een milieuvergunning voor de varkenshouderij in de Izegemse Ondankstraat, net aan de grens met de gemeente Lendelede. Volgende week is er een informatievergadering in De Leest in Izegem.

In 2005 zorgde de varkenshouderij voor heel wat commotie. Protesterende omwonenden richtten toen de actiegroep ‘Varkensbaai’ op, organiseerden bewonersvergaderingen en stapten zelfs naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen de komst van de varkenshouderij voor 2.035 varkens. De buurtbewoners vreesden geur-, lawaai- en verkeershinder. Uiteindelijk besliste toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters om de Lavapic nv toch een milieuvergunning toe te kennen.

Een 50-tal mensen protesteerden voor de Izegemse raadszaal en drukten hun bezorgdheid uit over de komst van de varkensstal. Uit de discussie tijdens de zitting bleek dat er binnen de meerderheid onenigheid over het dossier was.

Tijdens een geanimeerde zitting van het schepencollege dat enkele dagen na de raadszitting speciaal bijeenkwam om de kwestie te bespreken waren er telkens drie stemmen voor onder voorwaarden, drie tegen en één onthouding. Het schepencollege schoof toen de hete aardappel door naar de provincie.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) zal tijdens de zitting van eind juni uitleg vragen over het standpunt van de huidige meerderheid.

Het openbaar onderzoek loopt tot 8 juli 2011 en er is een informatievergadering op dinsdag 21 juni om 19 uur in de polyvalente ruimte van De Leest.

(WVS)