Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Verantwoord door Emelgemse bouwwoede"

De Weekbode

11 februari 2011

In de Izegemse deelgemeente Emelgem werden in de laatste drie jaar heel wat nieuwe woningen gebouwd. Dat is volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) een duidelijk argument om bij "bpost" opnieuw aan te dringen om een Emelgems Postpunt te openen.

Twee jaar geleden drong raadslid Himpe al aan op de opening van een Emelgems Postpunt. Maar toenmalig minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere (CD&V) antwoordde toen dat de twee postpunten inderdaad niet in Emelgem gelegen zijn, maar dat ze door de relatief korte afstand kunnen instaan voor de dienstverlening voor de Emelgemnaren.

Bpost is van mening dat het aanbod van postdiensten in Izegem ruim genoeg aanwezig is. "Izegem telt op dit moment één postkantoor, twee Postpunten en negen zegelwinkels. Overigens kan iedereen met internet onze basisproducten bestellen. Minder mobiele inwoners kunnen zelfs thuis van de diensten van een Postpunt genieten, ze worden dan geholpen door hun postbode", zegt Fred Lens, woordvoerder van bpost.

Veranderde situatie

Volgens Kurt Himpe is de situatie dusdanig veranderd dat een Postpunt nu wel een noodzaak zou zijn. "Sinds de sluiting van het Emelgemse postkantoor in 2007 werden 178 vergunningen afgeleverd voor het bouwen van eengezinswoningen en 6 vergunningen voor meergezinswoningen die 64 woongelegenheden omvatten", aldus raadslid Himpe, die eraan toevoegt dat de Emelgemse bouwexpansie nog lang niet teneinde is.

"Na de sluiting van het postkantoor in Emelgem, was er een onderzoek naar de spreiding van de postdiensten. Dit heeft geleid tot de opening van 2 Postpunten", aldus de bpost-woordvoerder. "Op verzoek van het Izegemse stadsbestuur gebeurde bijkomend onderzoek. Op dat ogenblik kon niet aangetoond worden dat een bijkomend Postpunt in Izegem en meer bepaald in deelgemeente Emelgem noodzakelijk was. Indien deze situatie zich in de toekomst zou wijzigen, zullen we de nodige stappen zetten om hieraan tegemoet te komen."

"Het resultaat van een recente bewonersenquête in Emelgem is een bijkomend argument voor onze vraag naar een Postpunt: van de 961 respondenten vond 74 procent dat er nood is aan een Postpunt in Emelgem", oppert Kurt Himpe. In combinatie met de recente bouwwoede zijn er volgens het gemeenteraadslid nu genoeg redenen om de opening van een nieuw Postpunt te overwegen. Bpost is nog niet overtuigd van die noodzaak, maar houdt de Izegemse situatie nauwlettend in de gaten.

(Dries Dehaudt)