Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Varkensbedrijf neemt maatregelen om overlast te voorkomen

Het Laatste Nieuws

23 juni 2011

Varkenshouderij Lavapic, die de capaciteit wil opdrijven met 2.000 varkens en een nieuwe stal wil bouwen, heeft dinsdagavond tijdens een infovergadering in De Leest de aanpassingen uitgelegd die het zal doen om overlast voor de buurt te voorkomen.

Enkele bezorgde bewoners uit de achterliggende Trienhoekstraat vroegen zich af of de uitbreiding gepaard zal gaan met geurhinder, zoals nu al het geval is als de wind naar het oosten waait. "Lavapic nam vroeger al maatregelen om overlast te voorkomen en dat is nu niet anders", zegt Isabelle Vermander van studiebureau DLV. "In de huidige stal wordt gewerkt met een systeem dat weinig ammoniak uitstoot en in de nieuwe stal wordt een chemische luchtwasser ge´nstalleerd. Ook is er een gesloten en gekoelde kadaveropslag. De afgelopen vijf jaar kwam er geen enkele klacht bij het bedrijf of het gemeentebestuur binnen."

Andere struikelblokken voor de buurt werden ook aangepakt. Zo zal het bedrijf het groenscherm uitbreiden. "Wat geluid betreft, wordt het laden en lossen van dieren en het vullen van silo's overdag gedaan en zijn de stallen goed ge´soleerd", stelt het studiebureau verder. "Wat het verkeer betreft, zal het transport opgevoerd worden van gemiddeld 5,6 transporten per week naar 9,3 transporten. Dat zal geen probleem vormen omdat er op het traject van de Ondankstraat naar de N36 Rijksweg geen huizen staan."

Tijdens de vraagstelling bleek dat de uitbaters een verdere uitbreiding niet uitsluiten, al is dat volgens Lavapic nog niet aan de orde.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 juli. Daarna kan het schepencollege tegen 20 juli een advies formuleren. In augustus buigt de provinciale milieuvergunningscommissie zich over het dossier. Raadslid Kurt Himpe (N-VA) plant alvast een interpellatie over de vergunningsaanvraag op de volgende gemeenteraadszitting.

(Valentijn Dumoulein)