Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Te grote verkavelingsdruk"

De Weekbode

3 juni 2011

Schepen Joris Claeys (CD&V) stelde het wegenissentracé en de rioleringswerken in functie van de verkaveling Hondekensmolenstraat, waar 310 woningen komen, voor. Voor raadslid Himpe (N-VA) was dit het sein om te wijzen op de 'verkavelingstrein - zonder noodrem - die gestart is met de verkeerde wagons'.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) - die vlakbij woont - schatte het verkeersprobleem als volgt in. "Een 500-tal wagens die weer hun weg moeten vinden in het spitsuur richting de Rijksweg. Is er wel behoefte aan zoveel nieuwe woningen, want samen met de andere verkavelingen gaan we toch naar een duizendtal nieuwe woningen de komende jaren."

Noël Vansteeland (Open VLD) stelde voor om geval van zo'n verkaveling eerst te zorgen dat de verkeersafwikkeling in orde is en dan pas de verkaveling toe te laten.

Meerderheidspartner Filip Lombaert (Groen!) : "Een woonbehoeftestudie wees uit dat er tussen de 600 en 700 woningen nodig waren. Izegem heeft de jongste jaren veel geïnvesteerd in reconversiegebieden in de binnenstad, met site Callens als mooiste en grootste voorbeeld. Dat leverde al heel wat nieuwe woningen op. Groen! vreest ook de nieuwe verkavelingen. We hadden graag gefaseerd; ondanks aandringen bij Vlaamse regering is dit niet gelukt. Vanuit Groen! vrezen we nu dat dit de inbreiding stopt. Dit is een stommiteit op Vlaams niveau. Wij keuren dit niet goed."

Schepen Joris Claeys : "De jongste jaren kampen we met een bevolkingsaangroei, dat zorgt ervoor dat de woonbehoeftestudie van enkele jaren geleden niet meer toereikend is. De ontwikkelaar benadrukt ook dat dit gaat over een tienjarenplan."

(Wouter Vander Stricht)