Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Tegenwind voor megaverkaveling

Het Nieuwsblad

18 mei 2011

Op de landerijen op de hoek Hondekensmolen- en Katteboomstraat gebeurt archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de realisatie van een verkaveling. Het tracé werd goedgekeurd in de gemeenteraad. 

"Het bouwen op vrije percelen in de stadskern zal nu volledig stilvallen (N-VA-fractieleider Kurt Himpe)

'In de verkaveling komen 310 woningen. De wet voorschrijft dat voorafgaand een archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Daarvoor worden sleuven getrokken in het terrein', licht schepen Joris Claeys (CD&V) toe. Hoop op vondsten heeft de schepen niet sterk: 'De site ligt een eind van het stadscentrum en ook van de Mandel, waarlangs in vroegere tijden de bevolking zich concentreerde.'

De oppositie had het moeilijk door de concentratie van bewoning. 'Tegen de verkaveling zijn tijdens het openbaar onderzoek twaalf bezwaren ingediend. Door het dossier goed te keuren, geven we als gemeenteraad het startschot aan een tweede mastodontverkaveling. Aan De Mol komt er al een verkaveling van 350 woningen. De Izegemse verkavelingstrein is vertrokken met de verkeerde wagons en dat terwijl er geen noodrem is', drukte N-VA-fractieleider Kurt Himpe het uit.

'Verkavelingen en flatgebouwen schieten in Izegem als paddenstoelen uit de grond. Elk stukje grond wordt volgebouwd. Sommigen spreken van een projectontwikkelingsdruk. In de afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied Roeselare werd de zone aan de Hondekensmolenstraat van landbouwgebied gewijzigd in woongebied. In januari 2008 formuleerde de gemeenteraad een advies om een fasering in te voeren en dus niet alle beschikbare bouwgrond in één keer open te stellen zoals nu gebeurt', stelde Himpe. 'Volgens de woonbehoeftestudie zou er voldoende capaciteit zijn zonder de twee verkavelingen, onder meer door inbreidingsprojecten, het invullen van onbebouwde percelen.'

Volgens schepen Claeys is de woonstudie achterhaald, neemt het aantal bewoners toe in de stad en wordt het invullen van de kavels gespreid over een periode van tien jaar. Ook Vlaams Belang, VLD en Groen! - deze laatste fractie maakt in kartel met SP.A deel uit van de meerderheid - vonden dat eerst de verkeersafwikkeling in orde dient te zijn, vooraleer met zo'n megaproject kan worden gestart. Volgens Groen! zal de interesse voor inbreiding stilvallen.

(Frank Meurisse)