Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Strijd om mobiliteit...

De Weekbode

2 december 2011

Afgelopen zaterdag trok een delegatie van Open VLD de straat op om de burger aan te spreken over de mobiliteitskwestie in de stad. Een hot item want zelfs voorzitter van de gemeenteraad Peter Defreyne (CD&V) lanceert nu hieromtrent een oproep.

De rush naar de gemeenteraadsverkiezingen in Izegem lijkt goed ingezet. De messen worden duidelijk geslepen voor een eerste krachtmeting. Die lijkt een strijd om de mobiliteit te worden. Het waren de handelaars van AZ Izegem die de kat de bel aanbonden met een petitie- en affichecampagne tegen het mobiliteitsplan dat er zit aan te komen. Intussen kan je niet naast de zwarte affiches met daarop een welgemeende 'Neen' kijken in de etalages.

N-VA liet weten de grieven van de handelaars te begrijpen en kwam met een Knik-principe op de proppen, dat een mix van voervoersmiddelen promoot in plaats van het Stop-principe dat de zachte weggebruiker op de voorgrond plaatst. Schepen van Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V) liet daarop horen dat het Stop-standpunt van hogerhand wordt opgelegd. "Izegem kan en mag niet afstappen van het Stop-principe. Het N-VA-voorstel is niet alleen onwettelijk, het zou ook desastreuze gevolgen hebben voor de stad die in deze legislatuur al voor meer dan één miljoen euro aan subsidies heeft binnengehaald. Diverse info uit het mobiliteitsplan wordt uitvergroot en foutief gecommuniceerd. We zullen dan ook niet nalaten om verder via alle middelen correcte informatie te verspreiden."

N-VA'er Kurt Himpe nuanceert dit. "Een Vlaams decreet bepaalt inderdaad dat de huidige mobiliteitsplannen moeten uitgaan van het STOP-principe. Maar de N-VA heeft nu nationaal beslist om te kiezen voor het KNIK-principe. De schepen hoeft ook helemaal niet te vrezen voor desastreuze gevolgen. Misschien moet de schepen eens de teksten grondig lezen en het STOP- en KNIK-principe tegen elkaar afwegen en een aantal punten van het nieuwe prinicpe overnemen. Ik stel enkel vast dat de volledige oppositie en een actiegroep vraagtekens plaatst bij het nieuwe mobiliteitsplan," aldus de N-VA.

Spieren rollen

Ook voorzitter van de gemeenteraad Peter Defreyne (CD&V) lanceerde een oproep. Hij laat weten dat het protest tegen het mobiliteitsplan gebaseerd is op losse geruchten die totaal niet kloppen. "Zowel in de petitie als in de persmededelingen van de actievoerders suggereert men steevast dat bepaalde straten en verbindingswegen tussen het Izegemse centrum, Emelgem, Kachtem en de Bosmolens niet meer toegankelijk zullen zijn, dat parkeerplaatsen in met name de Nieuwstraat zouden verdwijnen en dat er geen doorgaand verkeer op de Koornmarkt zou mogelijk zijn. Dit verbaast mij zeer : in de teksten van het voorlopig goedgekeurd mobiliteitsplan en in de begeleidende uitleg is van dat alles geen sprake", aldus Defreyne.

Intussen laat ook Open VLD de spieren rollen. Zaterdag trok een delegatie de straat op om de Izegemse mobiliteitskwestie aan te kaarten. Deze actie kaderde in een nationaal opzet van de partij. Er werden onder meer op de zaterdagmarkt flyers uitgedeeld met als titel 'Izegem zit vast'. "De aanhoudende werken en het verkeersbeleid zijn uitgedraaid op een langdurige chaos met immobiliteit en leegloop van ons stadscentrum tot gevolg", laat Freddy Versavel (Open VLD) horen. "Het mobiliteitsplan is een afsluitingsplan dat van Izegem een slapende stad zal maken terwijl ons handelscentrum nu al geteisterd wordt door een angstwekkende leegloop."

Volgens voorzitter van de gemeenteraad Peter Defreyne (CD&V) doen die acties de leegloop ook geen goed. "December is voor handelaars en winkeliers in het bijzonder, een heel belangrijke maand met dagen als Sinterklaas en Kerstmis. De zwarte affiches nodigen in elk geval niet uit om Izegem als koopstad aan te doen. Dit is voor de Izegemse handelaars niet zonder gevaar." De kwestie werd geagendeerd op de eerstkomende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. Het is echter maar de vraag of daar de plooien kunnen worden gladgestreken.