Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Politie kost ons meer dan OCMW"

De Weekbode

3 juni 2011

De gemeenteraad keurde de dienstjaarrekening 2010 goed. De uitspraak van schepen Frank Duhamel over de hoge kostprijs van de politie lokte wat discussie uit. Ook het Wijkontwikkelingsplan Emelgem kende na twee jaar voorbereiding nu een definitief startschot.

De dienstjaarrekening 2010 leidde op de gemeenteraad in Izegem tot de gebruikelijke meningsverschillen over belastingsdruk. De schepen gaf 'en passant' ook mee - na een voorstel in de vorige gemeenteraad - dat de belasting voor huis- aan huisbedeelde reclamebladen voor 95 procent betaald wordt door bedrijven van buiten Izegem. "Ook De Streekkrant," richtte hij zich naar raadslid Motte (N-VA). De tijdelijke vrijstelling van belasting voor handelaars die zich in straten met wegenwerken bevinden ging volgens NoŽl Vansteeland niet ver genoeg. "Ook mensen - die daarom niet in die straat gevestigd zijn - maar die door werken moeilijker bereikbaar zijn, moeten daarvan kunnen genieten." Schepen Duhamel : "Het schepencollege zal geval per geval bekijken en we zullen daarin niet streng zijn."

Schepen van FinanciŽn Frank Duhamel schotelde een rekening van een 'financieel gezond Izegem' voor. Aan de hand van tien stellingen probeerde hij aan te tonen dat het ook financieel goed leven is in Izegem. Hij gooide even de knuppel in het hoenderhok toen hij stelde dat de politiebijdrage meer kost aan de stad dan de OCMW-dotatie. "Het is niet normaal dat het geheel van sociale voorzieningen minder kost dan hetgeen we betalen aan veiligheid," klonk het bij de schepen. "Er heerst in dat gedeelte van het Businesspark niet bepaald een vorm van spaarzaamheid," ging hij verder verwijzend naar de uitgaven van politiezone.

Er wordt ook veel geÔnvesteerd in Izegem, dat leidt ook tot een vrij grote schuldenlast. "Slechts 16 procent van de uitgaven gaat naar aflossing van de schulden. Dat is minder dan een modaal gezin," opperde hij.

Schuldenberg

NoŽl Vansteeland (Open VLD) feliciteerde de stadsontvanger en diens diensten, maar kon zich niet vinden in alle tien - door de schepen voorgestelde - stellingen en pikte er een voorbeeldje uit. "De Leest biedt diensten aan die concurrreren met de handelaars. Je haar laten kappen aan zes euro, dat is te weinig," wees hij op de oneerlijke concurrentie, die ook belastingsgeld kost.

Filip Motte (N-VA) had het over de financiŽle meevallers. "Winst Etiz, meer inkomsten door belastingen,..." Bij uitgaven haalde hij de beperkte meerkosten voor personeel en de OCMW-bijdrage die naar beneden gaat aan. "Proficiat daarvoor." Maar... "De schuldenberg wordt echter stilaan een 'col buiten categorie' van meer dan 45 miljoen euro."

Filip Buyse (Vlaams Belang) had het over de tegenstelling OCMW en politie. "Je vergeet er bij te vertellen dat alle reserves de jongste jaren werden opgebruikt bij het OCMW en dat de komende jaren de dotatie ongetwijfeld weer de hoogte in zal gaan. De politie viseren is toch wat vreemd, gezien jullie toch in de politieraad zetelen, daar controle kunnen uitoefenen en zelfs mee beslissen."

Geert Bourgeois (N-VA) had het slotwoord. "Politiezone RIHO heeft een teveel aan administratief personeel. Iedereen weet dat de politieverloning in BelgiŽ - na de politiehervorming - een van de grootste, zoniet de grootste is van Europa. Ik heb ook de indruk dat het daar minder middelen kan."

WOP Emelgem afgerond

Na twee jaar voorbereiding kan het wijkontwikkelingsplan Emelgem nu definitief in uitvoering gebracht worden. Heel wat Emelgemnaren zaten maandagavond op de publieksbanken (net als het 4de Latijn-Wetenschappen van het Sint-Jozefscollege overigens). Een inhaalbeweging voor de sociale huisvesting; de uitbouw van sociale voorzieningen en ook de mobiliteit binnen de gemeentegrenzen van Emelgem verdienen aandacht. Schepen Dirk Van Walleghem richtte ook een dankwoord aan de Emelgemnaren in de zaal, die al twee jaar hun medewerking verlenen aan de opmaak van dit plan. Dit in samenspraak met het eigen stadspersoneel en ook de mensen van Samenlevingsopbouw. "We leggen hier de fundamenten voor de toekomst," vatte de schepen samen.

Emelgemnaar Kurt Himpe (N-VA) sloot zich aan bij de dankwoorden van de schepen. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) richtte ook felicitaties aan de Emelgemnaren voor zoveel belangloze inzet. NoŽl Vansteeland (Open VLD) : "Goed dat Emelgem wat meer aan bod komt."

(Wouter Vander Stricht)