Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Parkeerproblematiek in de Ambachtenstraat 

De Weekbode

10 juni 2011

De commissie van openbare werken en mobiliteit bevatte bijna uitsluitend agendapunten van mobiliteit. De parkeerproblematiek in de Ambachtenstraat was een van de heikele punten die weer maar eens aan bod kwamen.

Na de gezamenlijke behandeling van het WOP 3 (Emelgem) en de goedkeuring van de verkaveling Imroder/Bovako langs de Hondekensmolen- en de Katteboomstraat trok voorzitter Kurt De Guffroy (CD&V) de nodige tijd uit om over de verkeersproblematiek in onze stad van gedachten te wisselen.

Commissielid Kurt Himpe (N-VA) vond het spijtig dat de politie niet meer met telkabels aan de slag kon gaan om snelheidsovertredingen vast te stellen. "In een smalle straat is er niet altijd plaats voor een mobiele controle-eenheid, telkabels kunnen daar toch hun nut bewijzen."

Mobiliteitsambtenaar Siska Vanhooren kreeg een vraag van een bewoner uit de Klijtstraat om een bord 'spelende kinderen' te laten plaatsen. "Ik zou eerder denken in de richting van de organisatie van een speelstraat in die buurt. Dan kan bijvoorbeeld iedere woensdagnamiddag worden toegestaan." Rik Baert (Vlaams Belang) vond dat het met het drukke verkeer van vandaag gevaarlijk begint te worden om nog op straat te spelen, ook met een bord 'spelende kinderen'. De commissie gaf uiteindelijk een negatief advies voor deze vraag

Tunnel N36

Aan het einde van de zitting werd weer eens de parkeerproblematiek van vrachtwagens en aanhangwagens in de Ambachtenstraat aangesneden. Siska Vanhooren wilde zoveel als mogelijk rekening houden met de vragen van de truckers en de handelszaken in de straat. Ze gaf de zones aan die voor vrachtwagens waren bestemd en zones uitsluitend voor personenwagens. Peter Defreyne (CD&V) liet weten dat het een straat betreft die deel uitmaakt van een bedrijvenzone. "Daar toelaten dat vrachtwagens parkeren is niet abnormaal. Uiteraard rekening houdend met specifieke omstandigheden zoals voor dat stuk landbouwgrond dat aan de noordzijde is gelegen en dan niet bereikbaar is voor een tractor."

De mobiliteitsambtenaar wilde ook een goedkeuring voor het aanbrengen van witte lijnen aan beide kanten van de Leenstraat om het fietspad aan te duiden. "Ondanks een snelheidsbeperking tot 50 km per uur kunnen fietsers daar wat beschermende maatregelen gebruiken. Een volle witte lijn langs het fietspad kan die bescherming toch enigszins verhogen."

Bij de variapunten liet schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) weten dat vermoedelijk in het weekend van 9 en 10 juli de Rijksweg N36 zal afgesloten worden om de nodige tunnelwerken te kunnen uitvoeren.

(Luc De Backere)