Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Onrust over nieuwe verkaveling

Het Laatste Nieuws

9 april 2011

Buurtbewoners hebben een groot aantal bezwaarschriften ingediend tegen geplande verkaveling van 121 woningen aan de Katteboomstraat en de Hondekensmolenstraat. Ze vrezen voor water- en verkeersoverlast en inkijk in hun woningen. Op 20 april organiseert het stadsbestuur een informatievergadering.

"Het Vlaams Gewest heeft een aantal 'stedelijke gebieden' afgebakend die in de eerste plaats moeten dienen voor bewoning. Landelijke zones moeten daardoor wat rustiger kunnen ademhalen. Ook delen van Izegem vallen in zo'n stedelijk gebied en om aan de geldende regels te voldoen, moeten er nog een aantal woningen bijkomen", weet schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Claeys (CD&V).

Tekort aan bouwgrond

"Omdat er in Izegem niet genoeg bouwgrond voor handen was, heeft het Vlaams Gewest de landbouwgrond tussen de Katteboomstraat en de Hondekensmolenstraat nu een nieuwe bestemming gegeven waardoor er 121 kavels aangesneden kunnen worden. Het stadsbestuur heeft wat dat betreft weinig in de pap te brokkelen, want het gaat hier om een beslissing die genomen werd op Vlaams niveau."

Overlast

Tot woensdag konden buurtbewoners bezwaarschriften indienen tegen de verkaveling. Nogal wat mensen hebben dit ook gedaan en gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) bracht het dossier ter sprake tijdens de jongste gemeenteraadszitting. "De verkaveling zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de buurt. Zo zullen de 121 nieuwe woningen eerst en vooral veel verkeer met zich meebrengen. Daarom heb ik de verkaveling ook laten noteren op de agenda van de volgende Commissie Openbare Werken en Verkeer. Daarnaast vrezen de buurtbewoners dat het vele extra beton voor wateroverlast zal zorgen en ze denken dat de inkijk door de geplande appartementen nefast zal zijn voor hun privacy", zegt Himpe. "Om op al de vragen van de bewoners te antwoorden, beleggen wij op 20 april om 19.30 uur een infovergadering repliceert schepen Claeys. "Zelf verwachten we echter weinig of geen problemen. De afwatering zal bijvoorbeeld grondig bestudeerd worden en net zoals op elke nieuwe verkaveling, zal ook hier een watertoets uitgevoerd worden."

Als de procedure normaal kan verlopen, zullen de eerste kavels binnen het jaar verkocht kunnen worden.

(Piet Van Coillie)