Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Oneerlijk en ondemocratisch"

De Weekbode

7 oktober 2011

Schepen van Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V) had voldoende tijd gekregen om de kritiek van oppositiepartijen N-VA en Open VLD op het mobiliteitsplan te weerleggen, omdat die vorige week in de media al hun visie hadden gegeven. "Bovendien krijgen jullie in de voorbije maanden ruim de kans om in commissies en infovergaderingen jullie visie naar voor te brengen", zei de schepen. "Waarom dan nu nog met ingrijpende veranderingen voor de dag komen?"

"Alles werd uitvoerig besproken in de commissies en bijeenkomsten met adviesraden en verenigingen", zegt Dirk Van Walleghem (CD&V). "En dan stel ik vast dat twee oppositiepartijen vorige week in de pers hun alternatief voorstelden."

De stad wil met de herziening van het mobiliteitsplan een veilig centrum voor vooral voetgangers en fietsers. "Er komen drie nieuwe fietstrajecten: Reperstraat, Lendeleedsestraat en tussen de West- en de Krekelmotestraat", aldus de schepen. Locaties voor eventuele parkings zijn er in de Wijngaardstraat, aan de muziekacademie, de post en de Korenmarkt. Tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat kan alleen als er een alternatief gevonden wordt voor de verloren parkeerplaatsen. En er komt geen gewijzigde rijrichting tussen de Dirk Martenslaan en de Marktstraat. De N36 wordt vlotter en veiliger als het voorstel van vent- of parallelwegen, de kraterovonde aan het kruispunt met de Krekelmotestraat en de drie tunnels onder de N36 gerealiseerd zijn. In het plan wordt naast zone 30 nu ook zone 30/50 ingetekend en men wil traag verkeer in wijken en straten als er nieuwe verkavelingen komen.

Volksunie

"Ik vind de handelwijze van N-VA en Open VLD intellectueel niet eerlijk en ondemocratisch, omdat iedereen al van juni over dat beleidsplan beschikt", vervolgt de schepen. "Het is zelfs regelrecht tegen vroegere standpunten van de toenmalige Volksunie (de schepen haalde oude publicaties en notulen aan), die toen zone 30 in het hele centrum en eenrichtingsverkeer tussen de Kruisstraat en de Dirk Martenslaan wilde, wat wij nu doen."

"Dat autoverkeer vlot het centrum moet kunnen bereiken voor onze handelaars, is ons standpunt sinds 1988 en dat zal zo blijven", zei NoŽl Vansteeland (Open VLD). "Dit is geen mobiliteitsplan, maar een afsluitingsplan."

Kurt Himpe (N-VA) deed net hetzelfde als Dirk Van Walleghem en diepte oude artikels op. Hij toonde onder andere een artikel waarin het toenmalige ACW-SP-bestuur een protestmotie kreeg van 250 handelaars tegen de aanleg van de centrale brug, omdat de winkelstraten zouden doodgeknepen worden. "En zie, 40 jaar later krijgen de handelaars gelijk. De brug wordt afgebroken."

Stefaan Sintobin zei dat het Vlaams Belang bij de aanleg van de Grote Markt pleitte ten voordele van de handelaars die het slachtoffer zullen zijn als het centrum minder bereikbaar is met de auto. "En dat doen we ook nu weer."

(Ivan Balliu)