Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA wil af van STOP-principe

www.wtv.be

25 november 2011

Het mobiliteitsplan beroert (zelfstandig) Izegem. Het STOP-principe wordt gelaakt door AZ Izegem, N-VA stelt daarom om volgens het KNIK-principe te werken. “Onwettig,” zegt schepen Dirk Van Walleghem. “En dat zou de partij van minister Bourgeois moeten weten.” Open VLD trekt dan zaterdagmorgen weer de baan op om naar de mening van de burger te peilen.

Het STOP-principe stipuleert dat Stappers achtereenvolgens voorrang hebben op Trappers, Openbaar Vervoer en Personenwagens. AZ Izegem – de vereniging van Izegemse zelfstandigen – wil daarvan af. N-VA sprong ook op die kar en stelt daarom over te stappen naar het KNIK-model. “Daarin staan ‘kwaliteit, netwerken, iedereen mobiel en knooppunten’ centraal,” zeggen raadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat.

Subsidies te grabbel

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) : “Niemand is beter geplaatst dan minister Geert Bourgeois om te weten dat bij het opmaken van een mobiliteitsplan de gemeente het mobilteitsplan Vlaanderen (waarin het STOP-princie staat) moet onderschrijven en dat er een participatietraject moet opgezet worden. Als aan die woorwaarden niet voldaan wordt, zal het plan afgekeurd worden. Meer nog, de subsidies zouden daardoor geblokeerd kunnen worden. Het N-VA-voorstel is niet alleen onwettelijk, het zou dus ook financieel zware gevolgen hebben. In deze legislatuur werden al meer dan één miljoen euro aan subsidies binnengehaald.”

Open VLD interpelleert burgers omtrent mobiliteit

Ook Open VLD houdt een actie rond mobiliteit. Op zaterdagmorgen 26 november trekken verschillende teams over het hele Izegemse grondgebeid om pamfletten en gadgets aan te bieden en de burgers aan te spreken in verband met mobiliteit. Minister Vincent Van Quickenborne zal rond 9 uur de actie opstarten in café De Koornmarkt.

(WVS)