Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Muisgrijze terrassen op Grote Markt

De Weekbode

8 april 2011

Op de commissievergadering openbare werken en mobiliteit werd positief advies gegeven aan het nieuwe terrasreglement dat bij de openstelling van de vernieuwde Grote Markt echt in werking zal treden.

Net voor de bespreking van het terrasreglement kwam ondervoorzitter Noël Vansteeland (Open VLD) nog eens terug op het parkeerverbod voor vrachtwagens aan de noordkant van de Ambachtenstraat. "Het verbod tot parkeren van vrachtwagens in een ambachtelijke zone is voor mij een brug te ver. Waar moeten vrachtwagens dan wel staan? Kan er uitgekeken worden voor de aanleg van een bewaakte parking die met een badgesysteem kan betaald worden?"

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) betwijfelde of zo'n parking aanleggen tot de taak van de overheid behoort. "We spreken hier wel over een investering van zowat 500.000 euro. Bedrijven maken toch makkelijk gebruik van het openbaar domein. Het parkeerverbod is er gekomen omdat het gevaarlijk is om uit te rijden aan die bedrijven."

Terrasreglement

In aanloop naar de opening van de vernieuwde Grote Markt in juni werd in de stedelijke diensten een nieuw terrasreglement op poten gezet. "In de voorbije weken werden diverse inspraakmomenten gehouden met ons bestuur en de vertegenwoordigers van de Izegemse horeca. Daardoor werd het reglement nog aangepast aan hun opmerkingen. De specifieke bepalingen voor de Grote Markt luiden als volgt : er wordt een indeling gemaakt in vier deelzones. Vanaf de westzijde in tegenwijzerzin tot aan de noordzijde heb je zone A tot D. In zone A is de terraslengte zes meter met een uitbreiding tot 9,75. Er wordt gestreefd naar uniforme plaatsing van windschermen, zonneluifels en parasols. Tafels en stoelen moeten uit duurzame materialen bestaan, plastic is hierbij verboden. Luidsprekers zijn slechts toegestaan op volledig afgesloten overdekte terrassen." Trui Tytgat (N-VA) vroeg zich af of er maximumnormen zijn voor de decibels op de terrassen? "Het geluid mag maar zo hard staan als in het aanpalend café met de voordeur die dicht is. We hebben het voorbeeld met De Brasserie waar muziek op het overdekte terras de achtergrond speelt en daar horen we geen klachten van."

Snelheidscontroles

Riho-commisaris Marnik Bucket lichtte de meetresultaten van de snelheidscontroles in Emelgem toe. "In het kader van het wijkontwikkelingsplan Emelgem hebben we de snelheid gemeten in de Baronstraat en de Prinsessestraat. In de Baronstraat kwamen we aan 19,8 gewone en 13,3 procent zware overtredingen. In de Prinsessestraat aan 13,8 en 7,46 procent. Hoge cijfers die de kritiek van Emelgemnaars bevestigt dat in hun dorp te snel wordt gereden. Kurt Himpe (N-VA) had het over hoofdwegen die autosnelwegen zijn geworden. "Ook 's avonds en in het weekend wordt geregeld meer dan 100 km/uur gereden."

Positief advies was er ook voor een bord 'Spelende Kinderen' voor De Lanteernstraat.

Bij de bespreking van het ongeval aan het containerpark liet de schepen weten dat daar de 50 km snelheidsbeperking er zo vlug als mogelijk komt .

(Luc De Backere)