Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minder onteigeningen voor aanleg stationsring

Het Nieuwsblad

30 april 2011

Op de commissie Openbare Werken bleek dat er voor de renovatie van de stationsbuurt minder onteigeningen zullen nodig zijn dan aanvankelijk gepland.

Het waren schepenen Dirk Van Walleghem (CD&V) en Joris Claeys (CD&V) die het dossier van de aanpassing van de stationsomgeving toelichtten. Met het oog op de herinrichting ervan zal samen met NMBS Holding, Infrabel en De Lijn een voorontwerp van het project opgemaakt worden. De samenwerking wordt via een overeenkomst geregeld. Uiteindelijk zal de stad ongeveer 37 procent van de kosten betalen. NMBS Holding neemt bijna 20 procent voor haar rekening, Infrabel bijna 39 procent en De Lijn 4 procent.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde tijdens de commissie enkele technische vragen over onder meer enkele onteigeningen die nodig zijn om het project te realiseren. ‘Bijvoorbeeld voor de aanleg van een ringweg', merkte het raadslid op. ‘In het masterplan is er een onteigeningszone ingetekend voor enkele gebouwen die zich bevinden in de hoek van de Zuidkaai en de spoorlijn, maar op de hoek van de Brugstraat zullen er ook onteigeningen gebeuren die niet op het masterplan staan, maar wel in het dossier vermeld worden...' Blijkt dat er wel degelijk in beide zones onteigeningen zullen gebeuren, maar uiteindelijk minder dan eerst gedacht.

Het raadslid stelde ook vragen over het eventuele schrappen van de overweg tussen de Prins Albertlaan en de Nederweg. Volgens schepen Van Walleghem zal de overweg aan de Mandelstraat blijven, die aan de Brugstraat verdwijnt door het verschuiven van de perrons en mogelijk verdwijnt ook de andere overweg. De samenwerkingsovereenkomst wordt op maandag 2 mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

(Frank Meurisse)