Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Mandelvallei toch van start

De Streekkrant

2 maart 2011

Op de recentste gemeenteraadszitting vond de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Mandelvallei Kachtem plaats. Het dossier sleept reeds een eind aan, maar schiet nu toch uit de startblokken.

Het plan werd in 2001 opgestart, maar sleepte aan en werd in 2007 afgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie. De reden van de afkeuring was drieledig: in de eerste plaats was de uitbreiding van het bedrijf Decof niet in overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het plan en de voorschriften waren onduidelijk en het plan werd opgemaakt door een ontwerper die niet bevoegd was.

"Tegenstrijdigheid troef"

Ondertussen zijn die problemen van de baan. Toch vindt raadslid Kurt Himpe (N-VA) dat er enkele tegenstrijdigheden over de windturbines zijn. "Zo staat te lezen dat het plangebied zich binnen een zoekzone voor een windturbineproject bevindt en dat er een stedenbouwkundige aanvraag is voor de inrichting", zegt Himpe. "En dat terwijl in stedenbouwkundige voorschriften staat dan binnen het uitvoeringsplan de inplanting van grootschalige windturbines verboden is. Dat is tegenstrijdgheid troef." Het stadsbestuur nam de klachten mee, maar wacht nog steeds op beslissingen van de Vlaamse overheid.

(VADU)