Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kon stad dit niet voorkomen?

De Weekbode

30 september 2011

Op initiatief van Caroline Strobbe en Veronique Delefortrie werd er dinsdag in ’t Stampkot een infovergadering georganiseerd in verband met de riolerings- en wegenwerken in Emelgem en tegelijk aan de rotonde aan de Italianenlaan. Daardoor waren en zijn de Emelgemse handelszaken moeilijker bereikbaar en dat resulteert voor hen uiteraard in een serieus inkomensverlies. Had de stad dit niet kunnen voorkomen, vroegen veel zelfstandigen zich af. Maar het antwoord van de stadsdiensten was duidelijk: neen !

De laatste twee weken was Emelgem afgesneden van moederstad Izegem en buur Ingelmunster door werken aan twee kanten van de levensader van de gemeente: de Prinsessestraat. Enerzijds zijn er werken aan de Dam, een deel van de Prinsessestraat, de Reperstraat en de Kouterweg waardoor doorgaand verkeer vrijwel onmogelijk is en anderzijds sloot men tegelijkertijd Emelgem brug af voor werken aan de rotonde van de Italianenlaan met de Gentseheerweg. Wie van aan het rond punt beneden de centrale brug naar de Prinsessestraat wilde rijden, moest via de Reperstraat en de Kouterweg rijden, met het gevolg dat het verkeer daar vaak stropte, zeker op de piekuren. Wie uit de richting Ingelmunster kwam, moest doorrijden tot aan de rotonde aan de Dirk Martenslaan.

Niet op de hoogte

“Het pijnpunt voor de handelaars is dat er wel informatie was over de werken op de Dam, de Reperstraat en de Kouterweg, maar niemand was vooraf op de hoogte dat er gelijktijdig werken zouden zijn aan de rotonde ter hoogte van het VTI”, zei gemeenteraadslid Kurt Himpe van de N-VA. “Met dat probleem heeft geen enkele handelaar rekening mee kunnen houden – bijvoorbeeld in hun aankopen – en dat is net de streep door hun rekening.” De hamvraag van vele Emelgemse zelfstandigen was: kon stad niet verhinderen dat de werken aan de rotonde pas startten als de werken op de Dam en in de Prinsessestraat gedaan waren? Open VLD – gemeenteraadslid Noël Vansteeland vroeg zich af of dat slecht geregeld was door stad of als het de schuld is van de nutsmaatschappijen die misschien mogen doen wat ze willen. “Nee”, zei Els Manhaeve, hoofd van de technische dienst van stad. “Op de Dam en in de Prinsessestraat worden de werken uitgevoerd in opdracht van Infrax en de werken aan de rotonde gebeuren in opdacht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Aan de werken aan het rond punt hebben we niets te zeggen.”

Te weinig communicatie

De meeste zelfstandigen klaagden er ook over dat er te weinig communicatie is vanuit stad. “We kregen één brief amper 1 à 2 weken voor de werken begonnen”, zeiden enkele zelfstandigen. “Als een werk aan een aannemer gegund is, dan moet die met de werken starten tussen 15 en 45 dagen na de gunning. Van zodra we wisten dat men op en rond de Dam zou beginnen, organiseerden we een infovergadering in het oud gemeentehuis in Emelgem.”

“Misschien ware het beter in de toekomst een extra  infovergadering een 14-tal dagen voor de werken te organiseren”, suggereerde N-VA – gemeenteraadslid  Bert Maertens aan burgemeester Gerda Mylle, die zei dat dit inderdaad een goed idee was. “Elke suggestie van de Emelgemse zelfstandigen is trouwens welkom bij stad en we zullen er ook effectief iets proberen mee te doen als het binnen de wettelijke bepalingen kan”, voegde de burgemeester er nog aan toe.

Harde dobber

Caroline Deceuninck van krantenwinkel ’t Primeurke is momenteel één van de grootste slachtoffers van de verkeershinder door de werken. “Op 1 oktober zal het nog maar 1 jaar zijn dat ik die zaak hier opgestart ben”, zegt ze. “En als je in die korte periode al geconfronteerd bent met dergelijke ingrijpende werken waardoor je zaak heel moeilijk te bereiken is, dan is dat financieel toch een zware dobber. Momenteel haal ik maar 30 procent van mijn normale omzet. Gelukkig zijn veel van mijn vaste klanten trouw blijven komen, ondanks de “bouwmiserie” en daarvoor wil ik ze ook danken. Het zal nog even doorbijten zijn tot de eerste week van november, wanneer er weer doorgaand verkeer mogelijk zal zijn op de Dam en in de Prinsessestraat.”

Caroline zegt dat ondanks de werken de winkel toch nog bereikbaar is. “Aan weerszijden kun je mits een beetje moeite wel met de wagen door en moet je maar midden de straat blijven staan voor die korte periode dat je in de winkel bent. Je moet alleen opletten voor de op- en afrijdende vrachtwagens. Stad en Unizo zouden beter grote borden plaatsen waarop staat dat onze zaken wel bereikbaar zijn, ook tijdens de werken.”

Caroline vindt ook dat ze weinig of geen informatie kreeg vóór de werken. “In dat jaar heb ik 1 schrijven gekregen, zo’n week vooraleer de werken startten. Dat is toch veel te weinig. Stad moet veel meer communiceren.”

(Ivan Balliu)