Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem scoort goed op verkeersveiligheid

De Weekbode

6 mei 2011

De commissie van openbare werken en mobiliteit luisterde naar de korpschef van de Riho-politiezone Curd Neyrinck die de resultaten van de verkeersveiligheid toelichtte.

We lichten uit de cijfers voor de hele Riho-zone, waarin vorig jaar zowat 365.000 controles met bemande en onbemande camera's werden gedaan, de getallen die de Izegemse bevolking zal aanbelangen. "In Izegem staan geen onbemande camera's, toch werden er vorig jaar 170.000 controles gedaan met bijna drie duizend uitgeschreven pv's met boete. Daaruit kunnen we afleiden dat slechts 1,7 zware overtredingen werden vastgesteld op honderd gecontroleerde voertuigen. Ondanks een vervijfvoudiging van het aantal controles is het percentage maar een derde vergeleken met de cijfers van 2009. Izegem scoort goed op verkeersveiligheid omdat het aantal ongevallen met dodelijke afloop beperkt werd tot twee. Naast het dodelijk slachtoffer dat op de Rijksweg te betreuren viel ter hoogte van de rotonde aan de Kortrijksestraat viel er ook een dode op het snijpunt van de Woestijnstraat en de Meensesteenweg. Het aantal licht gewonden beef status-quo op 17. Het aantal ongevallen met letsel daalde van 156 naar 138 en het aantal gewonden van 136 tot 118. In Izegem waren vorig jaar 13 straten waar meer dan tien ongevallen gebeurden. Van laag naar hoog is dat met tien Ommegangstraat en Ambachtenstraat, met elf  Nederweg, Kruisstraat en Dam. In de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Prinsessestraat waren dat er twaalf, in de Dirk Martenslaan en de Kortrijksestraat veertien. De Meensesteenweg is alleen met vijftien stuks. De top drie wordt gevormd door de Krekelmotestraat (16), de Rijksweg (29) en de Roeselaarsestraat (39). In die laatste straat werden 21 zwaar/lichtgewonden genoteerd."

Op voorstel van schepenen Dirk Van Walleghem en Joris Claeys, beiden CD&V, werd de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpassing van de stationsomgeving aan de commissieleden verduidelijkt. "De verdeelsleutel voor het betalen van de investeringskosten is 37 % voor de stad, 39 % voor Infrabel, 20 % voor de NMBS Holding en 4 % voor De Lijn. Door de werken verdwijnt de overweg aan de Brugstraat en misschien ook die aan de Nederweg. Dan zal de overweg aan de Mandelstraat fungeren als insteek naar de Roeselaarsestraat.

Zebrapad

Mobiliteitsambtenaar Siska Vanhooren had een vraag gekregen om een oversteekplaats te creëren op het snijpunt van de Katteboomstraat en de Lendeleedsestraat. "Ik stel voor om een zebrapad in te richten wat verderop in de Lendeleedsestraat aan de kant van de Henri Dunantstraat. Daar kan veilig worden overgestoken en kunnen de kinderen op het voetpad naar de poort van het speelplein achter de Sint-RafaŽlskerk gaan."

De commissieleden konden zich akkoord verklaren met haar zienswijze.

Bij de variapunten vroeg commissielid Kurt Himpe (N-VA) hoe het met het dossier van het containerpark was gesteld. De schepen antwoordde dat er gesprekken gaande zijn. "We moeten dit doen in samenwerking met IVIO omdat zij de inrichting van het nieuwe park voor hun rekening moeten nemen. Een definitieve keuze is er vooralsnog niet."

(Luc De Backere)